SEVEN

"BAKIT?"

Napatingin ako sa nagsalita na magandang babae na nasa passenger's seat ng sasakyan ko.

Hindi ito nakatingin sa akin, nakatanaw lamang ito sa labas ng bintana kaya ibinalik ko sandali ang tingin ko sa daan. Nasa loob na rin naman kami ng subdivision kung saan kami nakatira.

Kaya hindi ko muna siya sinagot hanggang sa makarating kami sa bahay. Awtomatiko namang bumukas ang malaking gate nito para sa garahe.

Tamang pagkaparada ko ay kaagad naman dapat na lalabas ng kotse si Ysabel pero ni-lock ko rin agad iyon. Kaya napasinghap siya at napapirmi sa pagkakaupo. Hinihintay ko siyang magsalita ulit pero mukhang wala na talaga itong plano.

"Anong ginagawa mo roon sa Galaxy Bar?" mahinahon kong tanong.

"Ano sa tingin mo…" pabalang na sagot naman niya kaya tinignan ko siya.

"Ysabel," sambit ko with a warning tone.

"Nagpapakasaya ako, b

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status