Share

CHAPTER FOURTEEN

"Really? Pumasok sa loob ng bakuran mo ang taong gustong pumatay sa'yo?" nanlalaki ang mga matang tanong ni Cynthia sa akin. Ikinuwento ko kasi sa kanila ni James ang nangyari.

Tumango ako sa kanya. "Oo. Pumasok siya sa loob ng bakuran ng bahay ko pero hindi siya pumasok sa loob ng bahay. Parang sinilip lang niya kung natutulog na ba ako o kung gising pa ba. At saka hindi ako sure kung siya nga ang taong sumakal sa akin sa loob ng aking kuwarto sa ospital. Hindi ko naman kasi nakita ang mukha ng taong iyon kasi madilim. At ang taong pumasok kagabi sa bakuran ko ay wala namang ginawang masama."

Kung nagtangkang pumasok kagabi ang taong iyon ay agad akong tatawag ng pulis. Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas ay hindi naman siya nagtangkang pumasok sa loob ng bahay. Pagkalipas ng ilang minutong pagmamasid sa kuwarto ko ay lumabas na kaagad siya sa aking bakuran. Hindi yata naisarang maayos nina Cynthia at Ja

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status