His Wrathful Heart
His Wrathful Heart
Author: Celestine_Lemoir
Prologue

A/N: Read Seducing The President's Mistress before this one.

Prologue

TAHIMIK na nakayuko ang binatang si Kali habang hawak ang bag na may lamang pagkain at ilang damit. Halos ayaw nitong tignan ang bawat presong pumapasok sa visiting area dahil sa totoo lamang ay ang lugar na iyon ang pinakakinamumuhian niya. 

Nang may maupo sa kanyang tapat ay sandali siyang lumunok. He removed the hood of his jacket then pushed the bag towards his dad. "Nagluto ho si Mama ng paborito niyong ulam."

Tanging tango ang sinagot nito bago binuksan ang bag. "Iyong pinatatrabaho ko sayo, kumusta?"

Kali looked away then hid his clenching hands under the table. "M--Mahirap ho."

"Mahirap?" Inis itong umismid. "Anak ba talaga kita? Walang mahirap sa akin, Kali."

His expression turned terrified. Alam niyang mainit na naman ang ulo ng kanyang ama dahil sa naging sagot niya. Kung hindi lang talaga dahil sa kanyang ina, hindi naman siya magtyatyagang pumunta ng kulungan.

"Tandaan mo, Kali. Siya lang ang magiging susi para makalabas ako. Ayaw mo bang mabuo tayo? Ang Mama mo, gusto mo pa rin ba siyang maglabandera sa mayayaman para lang makapag-aral ka?" He gasped and trembled when his dad held his shoulder. Mahigpit iyon at masakit na halos mapangiwi na siya. "Kali, kapag nakalaya ako, hindi na kayo maghihirap ng Mama mo. Ayaw mo bang magpahinga na lang sa bahay ang nanay mo, hmm?"

Lumunok si Kali. "G--Gusto ho."

"Oh, iyon naman pala, eh." Pinakawalan nito ang kanyang balikat saka mahinang tinapik ang kanyang pisngi. "Kung gano'n tulungan mo ko, anak. Inosente ako at hindi ako dapat nakakulong."

Tumango na lamang si Kali. "S--Susubukan ko ho, Pa."

"Huwag mong subukan, Kali gawin mo. Isipin mo ang Mama mo. Alang-alang na lang sa kanya, tulungan mo ako."

Kali bowed his head. "Opo, Pa."

Tumayo ito at dinampot ang bag na dinala niya. "Sige na, papasok na ako sa loob. Iyong pinapatrabaho ko ang unahin mo. Sa susunod na punta mo rito dapat may balita na."

Ni wala man lamang 'salamat' o kaya ay 'mahal kita, anak'. Basta na lamang siyang iniwan ng ama roon na para bang hindi siya mahalaga.

Napuno ng mabigat na pakiramdam ang dibdib ni Kali. He breathed out heavily then put his hoodie back before he stood up. Pilit na lamang niyang inalala ang sinabi ng ina na may pinagdaraanan lang ang kanyang ama kaya ganoon ito, at kung galing sa kanyang ina, paniniwalaan na lamang niya kaysa ang sumama ang loob nito. 

He went out of the prison's perimeters and rode his motorbike he bought at a cheap price from a friend who needed money for drugs. Nasa isang mahirap na lugar sila nakatira at ang kanyang ina ay namamasukan lamang sa may kaya para mabuhay sila. 

Nang marating niya ang kanto nila ay sandali siyang tumigil sa may tindahan. Nagpa-load siya kina Tere na panay ang pa-cute sa kanya at madalas siyang ilibre ng softdrinks. Halos lumuwa na ang dibdib nito nang iabot ang bote ng coke at isang pirasong yosi na hindi naman niya binibili.

"Wala akong extra, Tere."

Humagikgik ito at pinaglaruan ang dulo ng buhok. "Sige na, Kali libre ko na tutal napaganda mo na naman ang araw ko."

Umismid na lamang siya rito. "Salamat. Ganda natin ngayon, ah? Pautang nga muna ng dalawang sardinas. Bayaran ko sa katapusan para makita kita ulit," bola niya rito na kinagat naman ng dalaga. Mabilis pa sa alas kwatro ay nakalapag na sa harap niya ang sardinas. May kasama pa ngang sotanghon at betsin!

Ngumisi si Kali bago dinampot ang mga inutang at sinilid sa bulsa ng kanyang jacket. Mayamaya ay nagsindi na siya ng sigarilyo at pinagmasdan ang paligid. Maingay. Marumi. Napakahirap. He grew up in this chaotic place but he promised himself he would do everything to not die here. 

Habang nagyoyosi ay nilabas niya ang cellphone niyang basag na ang screen. He stalked a familiar girl again, but when he saw her latest post, Kali almost forgot about the bottle of coke in his other hand. Muntik na itong tumapon kung hindi niya naagapan. Paano ay parang bigla naman yatang nagdalaga ang babae sa suot nitong crop top at sexy shorts. May kulay na rin ang ngayon ay hanggang balikat na lamang na buhok. Malayo sa tinatawag niyang nene na palaging nakasalamin sa mga larawan.

Napalunok siya at binulsang muli ang kanyang cellphone. He needs to think accordingly. Hindi siya pwedeng basta na lamang maapektuhan nito kung hindi ay baka maunsyami ang kanyang mga plano. 

He remembered his promises to his mother. Ilalabas niya ng kulungan ang kanyang ama para hindi na ito magpakahirap sa trabaho. Madali lang naman siguro iyon kapag nasungkit niya na ang puso ng target niya. Hindi naman siya panget. He's taller than his dad. Sakto rin ang kanyang kutis at ang sabi nga ng mga kapitbahay ay napakagwapo niya para maging iskwater. It shouldn't be that hard to make that girl fall and do what he would wish, right?

Humithit siya ng sigarilyo saka niya muling kinuha ang cellphone niya. He checked the event the girl posted on her F* account. Nang makita ang lugar at petsa ay palihim siyang ngumisi. Mukhang sa wakas ay makikita na rin niya ng personal si Alea De Vera...

When Alea was young, her grandmother would often tell her to look for someone like her Dad. Upon growing up, her Daddy Alec became her hero. Little did Alea know that finding someone like him wouldn't just be like waiting for the Sun and the Moon to meet.

It was more like waiting for Jupiter and Saturn to conjunct...

Rare, phenomenal, yet sometimes, destructive.

"Apo, can you take pictures of your Mommy's paintings for me? I want to flex her to my amigas eventhough their kuripot husbands can't afford it," pakiusap ng kanyang Lola Hailey saka binigay ang phone nito sa kanya. Nasa exhibit sila ng kanyang ina na dinaluhan hindi lamang ng mayayamang art collector kung hindi ng mga abuse survivor na tinutulungan nila.

"Lola, ikaw talaga masyado kang mean sa mga asawa ng friends mo," natatawa niyang sabi.

Her sophisticated grandma waved her hand. "I am just being honest, sweetie. Walang-wala ang mga 'yon sa Lolo mo, ano."

"I know but you're too brute!"

Her grandma giggled softly. "Thank you, I'd take that as a compliment. Now go and take good shots."

"Fine." She stood up. "But you're gonna buy me ice cream for this."

"Yes, yes, and look for my giant stress ball!" pahabol pa nito na ang tinutukoy ay ang kapatid niyang si Vince.

Hawak ang phone ng kanyang lola ay pinuntahan niya ang pinakasimula ng exhibit. Her mom loves bright and lively colors. Ang sabi ng art teacher nila, her choices of color represents her emotions. She'd seen her mother's old paintings. Puro madilim at malungkot ang mga artwork nito noon nang akala nito ay namatay ang kanyang Daddy, ngunit ngayon, buhay na buhay ang bawat painting. 

She started taking pictures of her mother's paintings. Nang mapunta siya sa hindi masyadong mataong bahagi ng studio, napansin niyang mayroong lalakeng nakatayo sa dulong painting. It was an artwork she made with her mom that they called, "Rising In The Dark". Nag-aagaw ang itim at dilaw, ngunit para kay Alea ay niyayakap ng itim ang matingkad na kulay. 

Her curiosity began to kick in. Napatitig siya sa gilid ng mukha ng lalake at napansin ang matalim nitong panga, ang matangos nitong ilong at manipis na mga labi, pati na ang mahaba nitong pilik-mata ang itim an itim na buhok na bahagyang tumatabing hanggang sa makapal nitong kilay. He was tall, probably five nine, and his complexion reminded her of her mother's childhood crush, Richard Gomez.

Napatitig siya rito nang matagal, ngunit nang akmang hahawakan ng lalake ang artwork ay nanlaki ang kanyang mga mata. "Hey! Hey, you can't touch that!" aniya sa napalakas na tinig habang patakbo rito. Nang lingunin siya ng lalake ay bigla na lamang nagwala ang dibdib niya. 

His brooding eyes narrowed at her. Napasinghap si Alea at tila biglang pinanlambutan ng mga tuhod. What's with this guy that she suddenly felt like she was melting even when he wasn't doing anything?

"Sinigawan mo ba ako?"

Oh, good lord, his voice! Deep, a little husky, but pleasing in the ears. How dare heaven create something this perfect? Napalunok siya. Is this... Lucifer in the flesh?

Nang mapako lamang siya sa kinatatayuan ay napabuntong hininga ang lalake. Tinawid nito ang kanilang distansya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Para tuloy siyang tinatakasan lalo ng lakas. Ni hindi na niya napansing pigil na niya ang kanyang hininga dahil sa epekto sa kanya ng lalake. Seriously, what's going on with her? Ni wala pang lalakeng nakapagparamdam sa kanya ng ganito. What's with this stranger than all the foreign feelings thrumming in her system right now felt familiar all of a sudden?

Napatulala siya nang hawiin nito ang kanyang bangs patungo sa gilid ng kanyang mukha saka ito bahagyang yumuko. Her breath was trapped in her throat as his face went closer. Tila iniinspeksyon nito ang kanyang mukha, at nang mamirmi sa kanyang magkalapat na mga labi ang tingin nito, napansin niya ang pagdilim ng ekspresyon nito at ang paggalaw ng adam's apple. 

He inhaled deeply then shut his eyes for a moment. "Sabi ko sinisigawan mo ba ko?" Muling bumukas ang mga mata nito at tinitigan siya, tila naghahamon. 

Alea swallowed the pool of saliva in her mouth. "H--Hindi. Nag-alala lang ako kasi... kasi bawal iyang hawakan. Bawal lagyan ng hand print."

Tumaas ang makapal nitong kilay. "At bakit?"

"Baka... wala nang bumili."

Mahina itong tumango saka tumuwid ng tayo. "Paano 'yan, gusto ko 'to kaso wala pa kong pambayad. Dapat siguro siguraduhin ko muna na wala nang ibang makakabili?"

Napakunot siya ng noo. "H--Ha?"

She gasped when he suddenly grabbed her hand. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ilapat nito ang palad niya sa dilaw na bahagi ng artwork saka nito minarkahan ng palad ang itim na bahagi. 

Napatigagal siya at hindi makapaniwalang tinignan ang lalake ngunit matipid lamang itong ngumisi saka ginulo ang kanyang buhok. "Kita tayo ulit sa susunod, Miss. Huwag mong ibenta 'yan... atin na 'yan."

Napakurap si Alea. Sinundan niya ito ng tingin habang naglalakad patungo sa exit, ngunit bago pa ito tuluyang nakaalis ay nagawa na niyang tawagin.

"S--Sandali!" 

The guy paused and looked at her again as if waiting for her to speak. 

"W--What's your name?"

She noticed the tiny curve on the corner of his lips after she shoot her question. Maging ang mga mata nito ay tila ngumiti.

He inhaled deeply then turned towards the exit again before he spoke. "It's Kali. Kali Sta. Maria..."

Comments (1)
goodnovel comment avatar
Nhor Guilly
grabe new way ng markahan pala yan ha.........
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status