Chapter 11

"

Do you know each other?" May hinalang wika ni Anthony na ikinagulat ni Olive. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng pinsan nang hindi mapapahiya.

"Long time ago, can't really recall," kibit-balikat na sagot ni Gregor na marahil ay nahalata ang pag-atubili niya. "So how are you, Ms. Montañez?" Kung may sarkastiko sa wika nito ay hindi niya alam.

"I'm f-fine." Umupo siya sa swivel chair dahil tila bibigay ang tuhod niya. How ironic life is. Ang taong gusto nilang gipitin ngayon ay ang taong pinagkatiwalaan niya ng pagkababae niya halos isang linggo na ang nakakalipas.

"You're still beautiful as I remember," makahulugang wika nito. Pinamulahan siya ng mukha at gustong itigil na nito ang pagbibigay ng hint kay Anthony na magkakilala nga sila.

"Thank you." Kinuha niya ang kape sa mesa at dinala sa bibig.  Saglit siyang napaso pero sinikap pa rin niyang maging kaswal.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Mylene Carabuena
Thanks for the update !
goodnovel comment avatar
Jhenn Gumata
thank you po sa update miss weng,, love na love ko po lahat ng story nyo..lahat magaganda at may aral pang kasama...️...️...️...️...️...............️
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status