The Mafia's Hidden Angel (Tagalog)
The Mafia's Hidden Angel (Tagalog)
Author: Magic Heart
PROLOGUE

"Boss, ang babae po ay nagkamalay na!" wika ng kanang-kamay ni Kaizer. 

"Ikulong n'yo siya!" matigas na utos ng binata.

"Pero, boss…"

"Kapahamakan ang idudulot niya sa buong Devil's Angel Mafia Organization! Follow my order, now!" 

Umungol ang dalagang nakahiga sa malamig na semento. Takot na iminulat niya ang kaniyang mabigat na talukap. Nakapalibot sa kan'ya ang mga kalalakihan na puro armado. Ang mga mukha ng mga ito ay tila hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit may bukod tangi sa kanila. Ang isang lalaki na nakaupo sa magarbong upuan ay hindi mukhang masama kahit nag-aapoy ang mga mata nitong nakatutok sa kawawang dalaga. Hindi maalala ng babae kung saan niya ito nakita ngunit pamilyar sa kan'ya ang mukha ng tinatawag na boss.  

Gumapang ang babae palapit sa lalaking nakaupo. Subalit hinawakan siya sa kaniyang basang damit ng kanang-kamay ni Kaizer. Napaiyak na lang ang babae at niyakap ang basang sarili. Inihanda na niya ang isip sa anumang mangyayari. 

Tumayo at lumakad si Kaizer palapit sa dalagang punong-puno ng mga sugat ang buong katawan. Kahit mukha itong mayaman ay hindi maikakaila ng binata na ito ang babaeng minsan ay kumalaban sa kaniya. Ang babaeng ilang buwan na rin na gumugulo sa puso't-isip niya ay biglang lumitaw at ngayon ay parang basang sisiw na naghihintay ng kaniyang hatol.

"P-pa-rang awa n'yo na. Huwag n'yo akong sasaktan. Iligtas n'yo ako mula sa mga taong gustong pumatay sa akin," pakiusap ng babae habang nakayakap sa binti ng pinakamagiting na pinuno ng underground world. 

Tumigas ang gwapong mukha ni Kaizer. Sa isip niya ay naglalaro ang mga katagang, "Sobrang desperado na ang mga kalaban ko na pati espiya nila ay binugbog at ipinadala rito sa akin."

Pilit na lumayong muli si Kaizer sa babae dahil kahit nanlalamig ang kamay ng huli ay nagdudulot iyon ng matinding init sa katawan ng binata. Kay tagal kasi niyang inaasam na makitang muli ang dalagang nasa kaawa-awang sitwasyon ngayon sa harapan niya. Dahil mahina ang babae kaya hindi mahirap ang makahulagpos sa pagkakahawak nito. 

"Ikulong n'yo siya ngunit gamutin muna ang mga sugat niya. Bigyan n'yo rin ng damit!" mala-haring utos ng binata. 

"Sir, hindi ako masamang tao!" palahaw ng babae. "My name is Kryzell Torquero. I am the sole heiress of Don Matias Torquero. Please save me, sir. I need your help."

"Sandali!" Dumadagundong na parang kulog ang boses ni Kaizer sa loob ng buong silid. Nilapitan niyang muli ang babaeng hatak-hatak ng mga tauhan niya. 

"What can I do for you para maniwala kang mabuting tao ako at kailangan ko ng tulong mo?" matatag na tanong ni Kryzell sa binata.

"Make love to me and be my hidden angel, be my wife!" mabilis na sagot ni Kaizer. 

"Sige, pero sa isang kondisyon." Walang pag-aalinlangan na sagot ng dalaga. "Tutulungan mo ako para muling mabawi ang aking karapatan bilang isang Torquero."

Hindi nagsalita si Kaizer ng kahit ano. Sa halip ay isang nag-aalab na halik ang isinagot niya sa babaeng kay tagal pinanabikan ng puso niya. Kay tagal niyang ninais na muli itong masilayan at wala siyang balak na palampasin ang pagkakataon na ibinigay sa kaniya. 

Nang makalabas ng silid si Kryzell ay nag-aalalang tinanong si Kaizer ng kan'yang kanang-kamay. 

"Boss, sigurado ka ba sa desisyon mo?"

Isang makahulugan na ngiti ang sumilay sa gwapong mukha ng mafia boss. Kung ano man ang iniisip niya ay walang nakakaalam. 

Comments (15)
goodnovel comment avatar
Rizza Norcio
late ko na nabasa ms.A, ngayon lang ako nakapag dowload ng GN...... masasabi kung umpisa pa lang maganda na.
goodnovel comment avatar
Mayla Gicaro
Ganda at excite ,I love reading ...
goodnovel comment avatar
Merlene Rural
wow ang ganda simula palang.
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status