CHAPTER 6

Today is my first day as Sergio's secretary. Sumaktong wala siyang sekretarya ngayon dahil buntis daw ang orihinal na sekretarya niya. mukhang sumasang-ayon ang tadhana sa akin.

Wearing a white top blouse and a creamy pencil cut that really fit me. and wearing beige with glowing glitters heels on my feet. I should look beautiful and presentable on my first day at work.

I combed my hair elegantly. I just put simple make up on my face to match the color of my clothes.

"Lov, we're leaving!" narinig ko sigaw ni Sergio mula sa baba.

"I'm coming!" sigaw ko pabalik.

Dali-dali kong binalik sa lagayan ang mga kinalat kong gamit. Sinampay ko rin sa hanger ang tuwalya ko at sinabit iyon sa gilid ng aparador, hindi iyon ang lagayan pero wala na akong oras para iayos pa 'yon sa tamang lagayan.

Nagmamadali akong bumaba sa mahabang hagd

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status