KABANATA 21

It is very confusing. All of these happened so fast that I don't think I ever really processed any of it – being pregnant and losing a baby at the same time.

My doctor said, I was three weeks pregnant, and my pregnancy was ectopic. It is a pregnancy that happens outside of the uterus. This happens when a fertilized egg implants in a structure that can't support its growth. He said that ectopic pregnancy is common but the pregnancy never survives.

Mostly 4th - 12th weeks pa dapat bago ko maramdaman ang symptoms ng ectopic pregnancy. Kaso mas napaaga dahil sa mga nangyari. Dahil sa depression, anxiety at weak immune system at sa ilang beses kong pagbagsak paupo ang naging dahilan upang mas matriggered ang pagkahulog ng bata sa sinapupunan ko.

Sabi nila, wala akong kasalanan sa nangyaring miscarriage. But I couldn't help but to blame myself for being so careless, stupid and a bitch. At ang hirap tanggapin na dahil sa kapabayaan ko ay nawala sa akin ang anak k

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status