Chapter 9

“Hindi nga kami, Kuya.” pag-uulit ko sa kapatid ko.

I told him everything about it but he won’t believe me. Lalo na at mayroon pang second article na sumunod. He even read the content of it out loud. Halos patayan ko na nga siya ng tawag dahil sa ginawa niya. Pasalamat nalang siya dahil mataas ang respeto ko sa kaniya bilang nakatatandang kapatid ko. But I didn’t like what he did. Para siyang isang high school na nambu-bully ng kaklase.

“Okay? How am I going to believe what you’re saying right now? Just give me one reason that will make me believe in you.”

Humugot ako ng malalim na hininga saka napaupo sa kama.

“You know how I hate people.”

“At paano naman iyon naging konektado sa ipinaglalaban mo ngayon?”

Sandali akong natigilan nang marinig ang kaniyang tanong. Bata palang ako, nasanay na akong mag-isa. Just like what I’ve said, wala akong gaanong kaibiga

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status