Share

Chapter 15

At this very moment, wala akong ibang gusto kundi bumaba nalang ng sasakyan niya. But I can’t do it because my mom will know for sure.

“Just kidding. It was your mom who planned this not me.”

“What a good prank!” inis na sambit ko sabay irap sa kaniya.

 Muntik na akong maniwala na gusto niya akong maka-date. Sa pagkakataong ito ay gusto ko nalang sapakin ang sarili ko. Why do I have to think that way?

“Pero bakit hindi nalang nating isipin na date talaga ito?”

Naniningkit ang aking mga mata na bumaling ako sa kaniya.

“Are you flirting with me?” taas-kilay kong tanong.

Wala na talaga ako sa mood ngayong araw. Ang aga-aga pero sinira niya agad. I thought he’s likeable. Pero bakit imbes na magustuhan ko siya ay naiirita lang ako?

“I’m not flirting with you. And I don’t plan to. Let’s think of this as friendly date.”

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status