Chapter 6 (Part 5)

Hindi ko siya pinansin at umupo na sa front seat. Samantala, dumiretso naman si Hudson sa driver's seat dahil hindi niya nais na magsama ng driver sa kan'yang kotse ngayon.

Sinandal ko ang aking ulo sa bintana at tinanaw ang mga natitirang bata na sumakay sa van. Galing sila sa dalawang palapag na mansion kung saan natutulog ang lahat ng mga bata. Samantala, ang gusali naman na pinanggalingan namin nila Hudson ay ang gusali kung saan makikita ang mga office.

"Viacera, huh?" tanging naiusal ko nang maisip muli ang angkan ko.

Tama naman si Hudson. Labing-lima pa lamang ang Viaceras na nandito sa Pilipinas. Nasa mahigit limampu ang miyembro ng aking angkan. At ngayon ay dalawampu ang kasama ni Papa at Lolo. Ang ibang miyembro naman ay hindi ko batid kung nasaan... kung magkakahiwalay ba sila o magkakasama.

Pumikit ako. Kailangan ko silang makitang lahat.

Lalo na si Judas Viacera.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status