Chapter 76

"Shianna!" Halos mapasinghap ako nang marahas nang hinawakan ni Vincent ang magkabilang braso ko at malakas na isinandal ako sa isang puno. Mahina akong napadaing at matapang na tiningnan si Vincent.

"That's right..." Nang-aasar akong ngumiti. "Ipakita mo kung gaano ka kademonyo, Vincent. Make me hate you more. Because now..." Napakagat-labi ako at tiim-bagang na nag-iwas ng tingin. "Napakaimposible na para sa ating dalawa na magkaayos. Dahil Vincent, sa una pa lang ay hindi na tayo naging magkakampi. Pinanganak tayong dalawa upang labanan ang isa't isa."

Hindi ko inaasahang may isang luha ang tatakas sa aking mata. Huli na upang itago ito dahil napansin ito ni Vincent. Bahagya siyang natigilan at nabibiglang napatitig sa akin. Tila ay saglit kong nakitaan ng hesitasyon at pagkataranta ang kan'yang mukha. Hindi ko alam kung totoo ba ang aking nakita o guni-guni lamang ito dahil imposibleng maging ganito si Vincent.

Sa huli ay inisip kong guni-guni lamang ang aking nakita dahil mabilis
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status