Share

Chapter 175

Lumabas si Nero sa kan'yang kotse. "Sir, your mom is in the basement. Three of our men will guide you the way." Lumapit sa kan'ya ang tauhan at inabot ang isang blue print. Tiningnan ito ni Nero saglit bago bumaling sa villa. Gunshots were all over the place. Sampong lalaki ang pumalibot kay Nero upang protektahan ito.

They began heading to the villa. Mabilis na binaril ni Nero ang mga kalaban na umaatake sa kanila. He didn't mind kung mali na itong ginagawa niya. Kahit pa maging dagat ng dugo ang lupa ay wala siyang pakialam. Sila ang nagsimula sa gulong ito, siya naman ang tatapos nito.

"Kill everyone." Walang-awang sinulyapan ni Nero ang mga patay na katawan. Pumasok siya sa villa at nagdire-diretso sa mahabang hallway. Lumiko siya at binaril ang mga lalaking sumalubong sa kan'ya. Enemies threw him bombs dahilan upang mapalukso siya palayo. He could feel the debris na tumama sa kan'yang katawan. Nasunog din ang likurang parte nv kan'yang coat. Ang init nito ay tumama sa kan'yang l
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status