Share

Chapter 176

"MOM!" Umangat-baba ang ang dibdib ni Nero at sinalo si Mauricia. Napatingin siya sa dibdib ng ina pero wala rito ang tama ng bala. Tiningnan niya ang ulo ni Mauricia at dito ay tuluyang gumuho ang kan'yang mundo nang makita sa ulo ang tama ng bala.

An explosion happened again. Napalingon si Nero kay Allegra na sinundo ng maraming tauhan nito. Nero realized na mas marami pa pala kaysa sa kan'yang inaakala ang bilang ng mga tauhan ni Allegra.

"Kill him!" ang utos ng ginang bago ito madaling tumakbo palabas sa villa. Nanginginig na niyakap ni Nero ang katawan ng ina. Mabagal siyang pumikit at mapait na ngumiti.

"M-Mom, I'm sorry…"

Isang malakas na putok ang narinig ni Nero. Tumama ang bala sa kan'yang dibdib at bago siya tuluyang nawalan ng malay ay narinig niya pa ang sunod-sunod na pagsabog. He was certain that he would die, pero hinihiling niya na lamang ay makaligtas ang mga tauhan niya.

Pero kung magkakaroon ng tyansa na mabuhay pa siya, sisiguruhin niya na papabagsakin niya an
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status