Chapter 45 - Hue

Betrayal

Pagdating namin ni Kahel sa opisina ay pinagtitinginan siya ng mga dumadaan. Ang kaninang madaldal at masaya niyang mood ay napalitan ng hiya. Binuhat ko siya at agad siyang nagtago sa balikat ko dahil sa dami ng tao.

“Baby, it’s okay. They are all friends of Daddy.” Kahit ilang beses kong sabi kay Kahel ay hindi pa rin niya inangat ang tingin sa mga nadadaanan.

Binilisan ko nalang ang lakad patungo sa silid ko para sana mas maging komportable siya. Ngunit bago pa kami makapasok ay sinalubong kami agad ng sekretarya ko, si Tessa.

“Sir, Mr. Silverio is here again.” Bungad niya sa akin. She called me about this yesterday. It is also the reason I came here.

“Did you lead him to the meeting room?” When she nodded, I went inside my office. I asked Tessa to follow me.

Nang makapasok sa loob ay agad kong ibinaba si Kahel sa sofa. “Baby, this is Ate Tessa, she’s our friend. She&

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status