Share

Chapter 8

JONI POV

"ANG WIERD NI Colt, ngayon ano?" Napalingon si Joni sa kaibigan. Nasa isang mall sila at naisipan nilang mamasyal matapos kumain ng agahan.

"Oo nga, eh. Saka bakit nagkagano'n ang itsura niya?"

Bab Terkunci
Membaca bab selanjutnya di APP

Bab terkait

Bab terbaru

DMCA.com Protection Status