Share

Chapter 6

NAGULAT SIYA SA binitiwang salita sa binata. Yes, umamin siya. Ang tanga niya, ’di ba? Marupok talaga. 

Simula nang umamin ang boss niya kaninang umaga ay ’di na siya natahimik. Oo, kinikilig siya, pero nanaig pa rin sa kanya ang katotohanang hindi p’wedeng maging sila dahil may nobya na ito. 

Pero kung wala lang itong nobya, why not! Boto rin naman sa kanya ang pamilya nito! Pero kahit kailan ay hindi pumasok sa isip niya ang maging kabit. 

Napatingin siya sa cellphone nang may nag-text. 

Si Dave. 

Sinave na niya ang numero nito nang mag-text din kaninang 10 ng umaga, nagpakilala ito. 

Binasa niya ang mensahe. Niyayaya siya nitong mag-dinner. 

Tiningnan niya ang direksyon kung saan ang opisina ng boss. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang nagyari kanina. Kaya napa-“Oo” siya kay Dave para naman malibang siya. 

Simula nang pumalit si Kent sa pwesto ng ama nito ay maaga na siyang nakauuwi. 5:30, usually ay naka-out na siya, pero ngayon ay inabot siya ng alas-sais. Tinapos niya pa kasi ang report at saka naisipang mag-ayos na ng table. 

Napatingin siya kay Kristen nang tinawag siya nito. 

“Hey, who’s that?” Nginuso nito ang bagong dating na babae. Sinundan naman niya ang nginunguso nito. Napataas ang kilay niya pero nalungkot din pagkuwan. 

Si Ma’am Darlene. 

“Girlfriend ni boss,” sabi niya at tinuon ang atensyon sa nililigpit. Alam niyang palapit na ito sa pwesto niya. 

Napatingin siya nang bumukas ang opisina ng boss, si Kent! Ang laki ng ngiti nito nang makita si Ma’am Darlene. 

“Hon!” ani Kent. 

Patakbong nilapitan ni Ma’am Darlene si Kent at siniil ito ng halik. Napatingin ang binata sa kanya, umiwas naman siya ng tingin. 

“I like you pala, huh!” aniya sa isip nang maalala ang sinabi ng boss kanina. 

“Ouch!” parinig ni Kristen. 

Nilingon niya ito at pinanlakihan ng mga mata. 

“Tagay na ’yan, ’te!” pang-aasar pa nito.

Narinig niyang bumukas ulit ang pinto ng opisina ng binata. Pumasok ang mga ito. Biglang kumirot ang dibdib niya. Masakit pala talaga. 

Mabilis na tinapos niya ang pag-aayos sa table at nilingon ulit si Kristen na nagliligpit na rin. 

“May date ako, girl!” aniyang ngumiti kunyari para hindi mahalata na nasasaktan siya. 

“Talaga? That’s my girl! Congrats, then!” Tumalikod na ito. Pero wala pang tatlong hakbang ay nilingon ulit siya nito. 

“Just ping me if you want to grab some drinks!” nakangiti nitong sabi at umalis na. 

Kinuha niya ang extrang dress sa drawer niya at pumunta sa ladies’ room para magbihis. Lagi siyang may extra na damit dahil minsan ay may biglaang lakad siya.

V-neck loose casual high-waist long sleeve dress na maroon iyon na hindi aabot sa tuhod niya. Kinabit niya rin ang belt. 

Napangiti siya sa sariling repleksyon. Bagay iyon sa kulay niya. Sinuklay niya nang maayos ang buhok at inayos ang pagkalugay noon. Naglagay siya ng liptint, pumpkin ang shade. Bumagay lalo sa mukha niya at sa suot niya. Nang makontento na sa hitsura ay agad na lumabas na siya at kinuha ang sling bag. 

Tiningnan niya kung bukas pa ang ilaw ng opisina ng boss niya. Sarado na iyon. 

“Malamang nakaalis na, Kendra,” mahinang bulong niya sa sarili. 

Magpapara na sana siya ng taxi nang may humintong pulang Bugatti Chiron na sports car sa harap niya. Nagulat pa siya nang makitang si Dave ang sakay no’n.

Hotelier! Naalala niya ang sabi nito sa kanya. Ang akala niya ay manager ito. Hindi kaya hotel owner? 

Napangiti siya nang bumaba ito at binuksan ang pinto ng sasakyan saka siya inalalayan. 

“Thank you!” aniyang nakangiti. 

“Welcome!” nakangiting tugon din nito. 

Lalo namang gumuwapo ito nang ngumiti. 

Patingin-tingin ito sa gawi niya habang nagmamaneho. 

“Hey, eyes on the road, please!” nakangiting sambit niya. 

“You look great tonight, Ken,” papuri nito sa kanya. 

“You, too!” At pinasadahan niya ito ng tingin. Mukhang kahit ano namang suot nito ay bagay naman dito. 

Tumigil ito sa isang mamahaling restaurant. Agad na binati sila ng manager, pinapakinggan lang nito ang sinasabi ng kausap pero maya-maya ay natigilan ito. Napatingin siya sa direksyon kung saan ito nakatingin. 

Ang boss niya at si Ma’am Darlene! 

Binalik niya ang tingin sa binatang kasama at napakunot-noo siya nang iniwan nito ang kausap at dali-daling nilapitan ang boss niya. 

“Hey, man!” agaw-pansin ni Dave kay Kent. 

Napatingin kay Dave ang boss niya at masayang tumayo at nilapitan ito. 

Maya-maya ay nilinga nito ang ang mata na parang may hinahanap. Napako ang tingin nito sa kanya. 

“How are you, bro? I missed you! Tagal din nating ’di nagkita, ah!” narinig niyang sabi ni Dave. 

“Likewise, dude! Hmm, may ka-date ka?” ani Kent kay Dave. 

“Ah, yes! Can we join here?” 

Fuck! Dave naman!

Akma siyang tatalikod nang tawagin ng binata. 

Napatingin sa gawi niya ang nobya ng boss, nakakunot ang noo.

“Kendra, come here.”

Siya naman si tangang sumunod. Napabuntonghininga siya. 

Pansin niyang titig na titig sa kanya ang boss niya habang papalapit siya, pero kay Dave lang siya nakatingin. Nginitian niya ito nang matamis. 

“I’m sure magkakilala na kayo, so no need na magpakilala?” sabi iyon ni Dave. Tumango naman ang boss niya. Maya-maya ay ipinakilala ng boss niya ang nobya nito. 

“Nice to meet you, Dave!” Halata naman ang amusement sa mukha nito. Guwapong-guwapo siguro kay Dave. Pagkuwa’y binalingan siya. 

“It’s nice to see you again, Kendra,” ani Darlene sa kanya.

Nginitian niya lang ito. 

Natapos ang dinner na iyon nang hindi niya na-enjoy. Naiilang siya sa panaka-nakang titig ni Kent. Minsan ay nahuli niyang napapaangat ng kilay si Darlene kapag nahuhuli nitong nakatingin si Kent sa kanya. 

Kaunti lang ang kinain niya dahil nawalan na siya ng gana kanina pa. Nagpaalam din naman agad sila ni Dave sa dalawa. May pasok pa kasi si Dave sa ZL Lounge, niyaya siya nito pero tumanggi na siya. Sinabi niya na lang na uuwi siya ng Valenzuela, pero ang totoo ay sa condo siya matutulog ngayon. Gusto niyang mapag-isa talaga. Feeling niya ay pagod na pagod siya sa buong maghapon.

Masakit na rin ang ulo niya. Sumakit kaiisip sa boss niya! Parang gusto niya nga ulit uminom ng alak. 

Hinatid siya ni Dave sa MRT Station na malapit at umalis na rin ito agad. Nang nakaalis na ito ay nagpara agad siya ng taxi pauwi ng condo, pero bumaba siya sa convenient store, na isang kanto ang layo sa building nila. Bumili siya ng pitong boteng soju, sprite, yakult, at mga pagkain na pampulutan. Wala na kasi siyang stock sa condo, sa Valenzuela lang meron. Gusto niya sanang tawagan si Kristen, pero nanaig ang hiya sa kanya. 

Naglakad na lang siya pauwi ng condo. 

Nilabas niya ang cellphone at bluetooth earpods at nag-play ng kanta nang malapit na sa building. 

Can’t help falling in love ni Elvis Presley na kanta, pero acoustic version iyon. 

Napangiti naman siya nang mapakla sa title. Tagos agad sa puso niya. Parang nananadya lang. Sa inis ay pinindot na lang niya ang next. 

Pagdating sa condo ay nagluto muna siya ng pancit canton saka uminom. 

Nanunuod siya ng Shadow Hunter habang umiinom. Isa rin itong N*****x series. Maya-maya lang ay nakadalawang bote na siya. May amats na rin siya. Gantong pagod at mahina ang puso niya ay mabilis siyang malasing. Kahit mixed soju, sprite, at yakult ito ay malakas pa rin ang tama.

Akmang bubuksan na niya ang pangatlong soju nang marinig ang tunog ng doorbell. 

Napatingin siya wall clock. Alas-dose na pala ng madaling-araw. Pero sino naman ang bibisita sa kanya sa mga oras na ’to?

Ini-stop niya ang pinapanuod. 

Tumayo siya para tingnan kung sino iyon. Nagulat siya nang mabungaran ang binatang maghapong nanggulo sa isipan niya.

Si Blake Kent.

Seryoso ang mukha nito. 

“H-hi!” alanganin nitong sabi. 

“Anong ginagawa mo rito? Late na,” malamig niyang sabi nang ’di pa rin pinapapasok ito. 

“Can I come in?” Nakatitig lang ito sa kanya. 

Langhap niya ang hininga nito. Mukhang nakainom din ang binata. 

Kabastusan naman kung hindi niya ito papapasukin, kaya tumalikod na siya at hinayaang nakaawang nang malaki ang pinto. Hindi man niya literal na sinabing pumasok ay naitindihan pa rin siya nito. Narinig niya ang paglapat ng pinto. 

Maya-maya ay sumunod ito sa kanya. Naupo siya sa dating pwesto at pinindot na ang play button ng remote para ipagpatuloy ang panunuod. 

Napatingin naman ito sa mga bote ng soju. 

“Soju, huh! You’re a fan of Korean, are you?” nakangiting tanong nito. Napatingin din ito sa poster nina Ji Chang Wook at Park Seo Joon sa wall niya. 

“Isn’t it obvious?” mataray na sabi niya at tinuon ang panunuod ng Shadow Hunter. 

Naupo naman ito sa tabi niya. Hinawakan nito ang soju at binasa ang ibang nakasulat, as if namang naiintindihan niya. Akmang bubuksan nito ang isa nang hablutin niya. 

Tumayo siya at kinuha ang pitsel na ginamit at binuksan ito. Kinuha ang sprite sa ref at yakult. Nilagyan niya rin ng ice cube. 

Hindi niya napansing nakasunod na pala ang binata sa kanya. Pinapanuod lang siya nito habang nakasandal sa pader. 

Sinimulan niyang paghaluin ang tatlo at tinikman. 

Tiningnan niya ang binata na tila aliw na aliw sa mga kilos niya. 

“Wala akong whiskey dito, kaya ladies’ drink lang ang maaalok ko sa ’yo,” sabi niya at binitbit ang pitsel at naupo ulit. 

Narinig niyang tumawa ito nang mahina. 

“May nakakatawa ba?” naiiritang tanong niya rito. 

Pabagsak namang naupo ito sa tabi niya. 

“Nothing, natutuwa lang ako sa ’yo,” nakangiti pa ring sabi ito.

Akmang guguluhin nito ang buhok niya pero inilayo niya ang ulo rito. 

“Do’n ka sa jowa mo matuwa. ’Wag sa ’kin.”

Nagsalin siya sa shot glass niya at ininom iyon. Natigilan na naman siya nang mapansing nakatitig na naman ito sa kanya. 

“Kanina ka pa titig nang titig sa akin. Parang kakainin mo na ako nang buhay,” 

“Can I?” naghahamong tinig nito at lalong napatitig sa kanya. Nang mapansing naiinis na siya ay kaagad na binawi nito iyon. 

“Hey, I’m just joking. But if you let me—” Hindi na natuloy nito ang sasabihin nang mapansing ang sama na ng timpla ng mukha niya. “Okay, I’m sorry!”

“Stop flirting with me, please! Ano ba kasing ginagawa mo rito? Mamaya n’yan sugurin ako rito ng nobya mo!” 

Bigla naman itong sumeryoso sa narinig. 

“You know what, I’m happy kasi sabi mo kanina na attracted ka rin sa akin. Kung sakali bang wala akong nobya, may pag-asa ba tayo?” tanong nito na ikinatigil niya, pero agad din namang siyang nakabawi. 

“Wala!” mabilis niyang sagot.

Ayaw niyang sagutin ito nang tama dahil baka mamaya ay maging dahilan talaga siya ng paghihiwalay ng dalawa. 

“P-pero . . . sabi mo kanina attracted ka sa akin!” naguguluhan naman nitong sabi. 

“It’s a prank!” malakas na sabi niya pero pilit niyang pinapasigla ang boses.

“Shit!” ani Kent. Napasabunot ito sa ulo at muling siyang tiningnan nito. 

“Of course, it’s shit! Kaya ’wag na tayong maglokohan, please?”

Lumagok ulit siya ng mixed soju. 

Kita niya sa gilid ng mga mata niya na seryosong nakatunghay ito sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla siyang kabigin nito. 

“Kent, ano ba!” nagpupumiglas na sabi niya. 

Nanlaki ang mga mata niya nang pinaharap siya nito at mariing siniil ng halik. Marahas pero gusto niya. Nanghihina na naman siya. Ang rupok talaga niya. 

Holy cow! 

Maya-maya ay naging banayad ang paraan ng paghalik nito. Nagustuhan niya lalo. Gustong-gusto niya talaga ang paraan ng paghalik nito sa kanya, kaya walang ano-ano’y tinugon niya ito. Naghahatid iyon ng init sa buong katawan niya, dahil na rin siguro sa alak na nainom. Sandaling binitiwan nito ang mga labi niya at napangiti. 

Muli na naman siyang siniil nito ng halik. Hindi niya namalayang naihiga na siya ng binata sa sofa niya. 

“Now, sabihin mo sa aking hindi mo ako gusto,” mapang-akit na bulong nito at muling sinakop ang nakaawang niyang labi. 

Hindi na siya hinayaan nitong magsalita at muling pinaramdam sa kanya ang pagnanasa nito sa pamamagitan ng halik. 

“Ohhh . . .” Napaungol siya nang hinimas nito ang dibdib niya, sa labas lang iyon pero ang laki ng epekto nito sa kanya. 

“O-oh . . . that’s right! Moan for me, babe . . .” 

S******p nito ang dila niya sabay haplos sa dibdib niya. Naramdaman niyang may mainit na palad ang dumampi sa dibdib niya. Napasok na pala nito ang kamay sa loob ng damit niya at marahang hinihimas iyon. Naramdaman niyang na-unhook na rin ang bra niya. Hindi niya alam kung paano nito nagawa iyon dahil hibang na hibang siya sa paraan ng halik nito.

Hindi na niya maintindihan ang sarili kaya natigilan ang binata nang may sinabi siyang bigla.

“I want you, Kent . . .”

Napalitan ng matinding pagnanasa ang ekspresyon ng binata kanina. 

“Fuck!” Napamura ang binata pero halatang naaliw sa kanya. 

Pinaupo siya nito sa kandungan niya. Mabilis na binuhat siya nito at pinulupot naman niya ang dalawang hita niya sa baywang ng binata. Ni hindi naghihiwalay ang mga labi nila habang naglalakad ito. 

Naramdaman niyang may sinipa ang binata. Ang pintuan ng kuwarto niya. 

Naramdaman din niya ang paglapat ng katawan niya sa malambot na kama niya. Nasa ibabaw na niya ang binata. Hindi niya naman alintana ang bigat nito. 

Mabilis na tinanggal nito ang bra niya na na-unhook kanina. Tinapon lang sa kung saan ’yon. Muling sinakop nito ang dibdib niya, palipat-lipat iyon, magkabilaan.

Binitiwan nito ang mga labi niya. Napatingin naman siya sa guwapong mukha nito. Nakikita niya ang matinding pagnanasa rito. Iniangat nito ang laylayan ng oversize shirt niya at mabilis na hinubad iyon. 

Lumantad ang magandang dibdib niya. Sa sobrang hiya ay tinakpan niya iyon, pero tinanggal nito ang mga balakid sa paningin nito. 

“Beautiful,” saad nito nang masilayan ang kanyang dibdib. 

Napasinghap siya nang sakupin ng maiinit nitong labi ang isang dibdib niya. “O-oh . . . Kent!” Napahawak siya sa buhok nito. Palipat-lipat lang ito sa dalawa. 

Hinimas niya ang ulo nito pababa sa mukha at hinawakan ng dalawang kamay niya ang baba nito. Iginiya niya ito sa kanyang mga labi. 

boszbroken

The next chapter includes matured content. Thank you.

| 17
Comments (55)
goodnovel comment avatar
Joyce Andal
pa unlock please.. is there any free novel?
goodnovel comment avatar
Rose Marie Salvador
unlock please!
goodnovel comment avatar
Chä Chë Söō
super kilig me hahahah waiting for the next epi .........
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status