Share

Chapter 11

Napalingon ang lahat sa pinto ng conference room nang bumukas iyon. Magkasunod na pumasok ng silid sina; Wregan, Primus at Gludox, ang triad ng Underground Society at founder ng Seven Sins Association—ang kinabibilangang samahan ni Luca.

Ang SSA ay isa lamang sa mga asosasyon sa ilalim ng Underground Society. Ang triad, si Luca at iba niyang kaibigan ang pitong orihinal na miyembro ng samahan. Itinatag nila ang samahan sa layunin na palawakin pa ang koneksyon at kapangyarihan ng Triad, higit sa lahat ni Wregan. Marami ng miyembro ang samahan, at kabilang sa bagong kasapi ng SSA ang nakababatang kapatid ni Luca, si Farkas.

"Sa tuwing may pagpupulong, kayong tatlo na lang palagi ang huling dumarating," puna ni Dean Leath. Ang ama ni Wregan at kasalukuyang Underground Society king.

Eu:N

Hi, this is EuN! Could you please leave a message? I'd like to hear your thoughts on this story. By the way, their codenames are based on their names, for example...(LU)ca Lindenhur(ST) is LUST, (WR)egan Le(ATH) is WRATH, (DE)an Le(ATH) is DEATH, (FA)rkas Lindenhur(ST) is FAST, and so on.

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status