Share

Kabanata 68: Digmaan pt.2

"VOLTER AKONG harapin mo!" pagkuha ko sa atensyon niya. Humarap siya sa akin at ngumisi matapos niyang patayin ang lobong kalaban niya. "Hindi na ako makapaghintay na patayin ka," madiin ko pang dagdag.

"The feelings is mutual, Syrie," seryosong ani Volter. Bakas sa mukha niya ang galit at kagustuhang mapatay ako pero hindi ko siya hahayaang gawin iyon. "Sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, ako naman ang magwawagi, Syrie. Ikaw naman ang matatalo ko," determinado aniya na marahil ang tinutukoy ay ang pagkatalo ko sa kaniya noon sa isang pagsasanay.

Tumawa ako. "Natalo na kita noon sa duelo at sigurado akong magagawa ko uli iyon sa iyo," matapang kong balik.

Ngumisi si Volter. "Masyado kang mayabang, Syrie. Tingnan natin kung hanggang saan ka kayang dalhin ng katapangan mo."

"Sa tagumpay, Volter. Dadalhin ako ng katapangan ko sa tagumpay laban sa iyo," seryoso kong balik sa kaniya.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (3)
goodnovel comment avatar
Bhie Rambonanza In
finally natalo din ang kasamaan laban sa kabutihan dahil n rin sa gabay ng magulang mo Syrie kahit nakakalungkot n maraming nagbuwis ng buhay pero atleast malaya na kayo
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
ginagabayan ka pa Rin ng magulang mo Syrie
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
salamat at nanalo Ang kabutihan kesa sa kasamaan
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status