Chapter Fifteen

ESCAPE

Pagod na akong tumakbo, takbuhan ang totoo.

“K-kung papayag ako…anong kondisyon ang ilalathala mo?”

Hindi ko na dapat sinabi ang mga salitang ito sa kanya, dahil sa totoo lang kahit meron o walang kondisyon. Alam ko, papayag na ako sa oras na ito. Pero gusto ko lang makasigurado, gusto ko ng kalkula lahat ng galaw ko.

“M-marry me. Pakasalan mo ako A-azeria.”

Hindi ko pa rin maiwasang hindi mamangha sa tuwing tinatawag ako nitong ‘Azeria’. I know it a stupid thing to use a different name, na kahit alam kong mali ay ginawa ko pa rin dahil na rin sa kagustuhan ni lolo at itanggi ko man. Naisip ko rin na paraan rin ‘yon para mag lie low, pero ngayong natatawag na ako nito sa totoo kong pangalan.

Naging magaan sa akin ang lahat.

Pero ngayong inaalok muli ak

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status