Chapter 5

Pasara na ang pinto ng elevator nang bigla niyang iharang ang kaniyang paa, dahilan para bumukas itong muli.

Nanatili pa rin ang kaniyang ngiti sa akin habang naglalakad siya papasok ng elevator. Hindi ko tuloy maiwasang mapairap. Isiniksik ko nalang ang sarili ko sa left wall para lang magkaroon kami ng sapat na distansiya.

“I was wondering…”

Napaangat ako ng tingin nang marinig ko siyang magsalita.

“I just heard a while ago that you’re a Fortalejo.”

Umayos ako sa pagkakatayo at ipinag-ekis ang aking mga braso.

“If you’re wondering if I am a part of Fortalejo clan in Ilocos, tama ka.”

Dahil sa sinabi ko ay napatingin siya sa akin nang diretso kaya nagsalubong ang aming paningin. Hindi ko napigilang hindi pagmasdan ang kaniyang mukha. Napakaamo ng mukha nitong lalaking ito. Nang mahuli ko ang aking sarili sa ginagawa ay agad akong umiwas nang tingin. Sakto namang bum

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Leonor Santos
halatang tga ilocos si ms. A.
goodnovel comment avatar
Leonor Santos
ok na sana.... hindi nlang sana ginamit name ng politico... ...
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status