Share

Chapter 6 (Part 15)

"Narinig n'yo ba 'yon?" tanong ng isang babae habang nagpapalinga-linga sa paligid. "M-May sumabog ba?"

"S-Sumabog?" wika rin ng isang may edad na babae at kinakabahang tumingin sa paligid. Napalunok siya. "I-Ibig-sabihin ay hindi nga ako nagkamali sa narinig ko."

Natahimik ang buong auditorium habang ang mga bata ay nabahala rin sa nangyari. Ang iba ay nagkumpol-kumpol upang maramdaman lamang ang proteksyon na hindi nila maramdaman sa mga matatanda nilang kasama.

"Si Mommy Shian." Naiiyak na tumingin sa paligid ang isang bata. "N-Nasaan siya?"

"Natatakot ako," wika ng isang bata at napayakap sa kan'yang katabi. "A-Ano ang nangyayari?"

"Si Miss Cassandra!" Lahat ay napatingin sa pintuan ng auditorium nang biglang bumukas ito. Bumungad ang isang lalaking nakasuot ng teacher's uniform. Pinagpapawisan ito at bakas ang kaputlaan sa kan'yang katamtamang kulay ng balat. Ang matinding takot sa kan'yang mukha ang naging dahilan upang ang lahat ay mas mabahala.

"Bakit? Ano'ng nangyayari?"
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status