Share

Chapter 84

Kasama ang ilang men in black ay dumiretso si Lorah at Adam sa lugar na makikita nila ang lalaking pabalik na ngayon. At nang makarating sila sa kanilang patutunguhan ay bumungad sa kanila ang Viacera clan na nakatanaw sa private plane na kakalapag pa lamang. Naglakad papalapit si Lorah sa kan'yang mga kamag-anak na saglit lamang siyang nilingon. Nakita niya pa si Dion at Livi na kasama si Shoui. Prente silang naglalakad ngunit seryosong nakatanaw sa private plan na unti-unting lumalapit. Tulad ni Lorah at Adam ay kararating lang din ng tatlo.

Lorah felt so proud. Ang angkan niya—ay inaabangan ang pagbabalik ni Judas. Ramdam na ramdam niya kung gaano kaimportante ang kan'yang kuya na lubos niyang hinahangaan. Even her Papa and Lolo were here.

Natigil lamang ang kan'yang kasiyahang nararamdaman nang tumabi sa kan'ya si Livi. Nakahalukipkip ito at taas kilay siyang tiningnan.

"Ah... Look at here. The proud younger sister of Judas Viacera is waiting so patiently sa kan'yang kuya. Should
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status