Chapter 146

"Oh my God! I couldn't believe it! " saad ni Livi habang nakadungaw sa labas ng bintana. Nasa isa siyang mahaba at mamahaling sasakyan na nagdadala ngayon sa kanila patungo sa mansyon ng Fascis family. Nakapasok na sila ngayon sa isang mamahaling village ng makapangyarihang mga pamilya kaya puro malalaking mansyon ang matatanaw sa labas ng sasakyan. It's 6 PM already at kaninang alas singko ng hapon nagsimula ang engagement party dahil natagalan ang Viacera Clan sa paghahanda, isama pa rito na marami silang magkakasama ngayon.

Ang kasama ni Livi sa sasakyan ay ang kan'yang parents na nasa dalawang gilid niya. Kaharap niya si Dion na katabi si Papa. Ang interior ng sasakyan ay kulay krema. Warm white and neutral light ang color temperature ng lighting ng kotse na bumagay sa ambiance ng gabi ngayon. Nilabas ni Livi ang kan'yang phone mula sa kan'yang clutch bag at nag-scroll na lamang sa internet habang ang tunog ng AC ay maririnig sa loob ng sasakyan. Malapit siya sa pintuan habang si
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status