Share

Chapter 152

Two days later...

"The Kalinga competition's time limit has gotten shorter and will end next year on February." Hawak ni Shianna ang isang dokumento at binabasa niya ito. Nasa opisina siya ngayon, sa Kalinga House. Katabi niya si Cayer na nakatingin din sa papel.

"As expected." Binaba ni Shianna ang papel sa table at pinulot ang isa pang dokumento, binasa niya ito. "Viacera LLC had lost 10 percent of its businesses." Inilapag ni Shianna ang dokumento at tinukod ang kan'yang mga siko sa table. Pinagsikalop niya ang kan'yang mga daliri at ngumiti.

"Ilang investors ang nawala ngayon sa kompanya ni Papa?"

"The estimation is nasa one hundred ang bilang ng investors na nag-pull out ng kanilang share. The public was on rage na ginagatungan ng media coverage. Lubhang nadungisan ang pangalang Viacera dahil sa ginawa mo, Ms. Shian."

"Matagal nang madungis ang pangalan nila. Pero noon, kaunti lang ang may nakakaalam."

Napatango sa pagsang-ayon si Cayer. "Kael and Owen updated me that they're sta
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status