Chapter 167

"Every inch of your body is mine, Shianna. I don't care care if you're engaged, you are my most precious possession. I don't care if I have to take you away from Sullian. You don't love him, Shianna. I will take you away from him, tulad na lang ginawa ko noon sa kan'ya."

"You're crazy." Napanguso si Shianna. Parang tumatalon ang puso niya habang naririnig ang sinasabi ni Vincent. She felt secured and loved. Sullian had a warm presence, habang si Vincent ay madilim. Ngunit hindi ito mabigat kay Shianna, not anymore, now that they don't see each other as enemies. Gusto niyang ibigay ang lahat kay Vincent, isuko ang bawat sulok ng kan'yang katawan at maramdaman ang mga labi nito sa kan'ya.

"Vincent." Nag-angat ng ulo si Shianna at hinawakan ang ulo ng lalaki. Tinulak niya ang ulo ni Vincent pababa sa kan'ya. Sinalubong niya ang lalaki ng isang mainit na halik.

Did she love Vincent?

Shianna couldn't answer that. Iniisip niya na baka ito ay isang tukso lamang. Na baka, ito ay ang pagsubok
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status