Share

Chapter 179

Two weeks later…

Shianna's POV

"So there were no traces left, huh?" Ipinahinga ko ang aking ulo sa aking kamao. Ang aking siko ay nakatukod sa table ng hospital cafeteria. Kaharap ko si Cayer na nakatayo sa aking tabi. Kaharap ko ang hospital food na sawang-sawa na akong kainin.

"Let my son and Nero be where they are now," ang wika ko at tumayo. May lumapit na hospital staff sa table at kinuha ang aking pinagkainan. Bumalik kami ni Cayer sa hospital room ko. Naabutan ko ang isang malaking paper bag na paniguradong naglalaman ng mga damit. Dinampot ko ang bag at nagtungo sa bathroom upang magpalit ng damit.

My clothes were a simple long emerald green maxi dress. Pinarisan ko ito ng black pumps at tinali ko rin ang aking buhok into high ponytail. Lumabas ako sa bathroom at inabot sa akin ni Cayer ang aking phone at isang purse bag na naglalaman ng black card at mga calling card. May isa ring lipstick na laman ito na aking kinuha at pinahid sa aking mga labi.

"Sigurado ka bang hindi mo b
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status