Share

Chapter 181

My mind went blank. Naglaho ang aking mga pagdududa at katanungan sa kan'ya. Nabalot ako ng konsensiya. Bigla akong nagsisisi na nagawa kong paluhain ang lalaking pagmamahal lamang ang pinakita sa akin.

Pagmamahal? Oo, binigay niya sa akin iyan. Pero kailanman, hindi niya pinakita kung sino ba talaga siya sa aking harapan.

Imbis na muling lumuha ay isang mapait na ngiti ang tumakas sa aking mga labi.

Alam ko, na kahit gaano pa kabuti ang ipinapakita ng tao sa akin ay may tinatago pa rin ito.

Dahil kailanman, walang tao naging tunay na mabuti, lahat ay nagkakamali… lahat ay may sikreto na tinatago sa kaibuturan ng kanilang pagkatao.

Sinapo ko ang pisngi ni Sullian at pinawi ang luha sa sulok ng kan'yang mga mata. He looked like an angel… pero pakiramdam ko, may isang kakaibang nilalang o katauhan ang nagtatago sa kan'yang likuran.

Sinabi ni Art na nasa tabi ko ang kalaban. I knew na hindi si Cayer ang tinutukoy niya, dahil tanging isang tao lamang ang masasabi na nasa aking tabi kung i
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status