Share

Chapter 279

Shianna agreed with Vincent taking the kids. It had been three days. Nasa harapan sila ng bahay ni Estella at isang van ang nakaparada sa harapan nito. Kinarga ni Vincent si Ashy habang si Art ay nauna nang pumasok sa van matapos magpaalam kay Shianna. Apparently, alam ng dalawang bata na ginagawa ng kanilang parents ito upang protektahan sila. Alam nila na hindi magkaaway si Shianna at Vincent.

"I'll visit every week," bulong ni Shianna kay Ashy at sinapo ang pisngi nito. "Don't be makulit, okay?"

"Yes, Mommy." Niyakap ni Ashy si Vincent. "Ba-bye po."

Tumango si Shianna at pinanood sila Ashy na umalis. Bumaba ang window nang paandar na ang sasakyan. Tipid na tumango si Vincent bago muli itong isinara. Shianna clasped her hands at nilingon si Estella na nasa likuran niya.

"Are you sure about your decision? Anak, what if Vincent's parents harm your children? Let's say you and Vincent aren't enemies, pero how bout their parents?" Kumunot ang noo ni Estella. "They should have stayed with
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status