Share

Chapter 18

Liana has been very obedient to Henry gaya ng napag-usapan nila. And most of the times, she filled his desires on his penthouse where she gave herself to him for the first time.

Pero minsan, nahihirapan na rin siyang magdahilan kay Mrs. Enriquez. And she didn’t know na ganito pala kahirap kapag may isang bagay kang pinakatatago.

Gaya ng araw na iyon, Henry called her three in the afternoon. And again he wanted to ‘see’ her in his penthouse that night.

Walang nagawa si Liana kundi ang muling magdahilan sa nanay nito. Alinman sa dadalawin niya si Lester o sisilipin ang inang si Cely. At para mabawasan ang konsensyang dinadala niya, dumadaan talaga siya sa ospital para dalawin si Lester. Ngunit, hindi ang ina niya.

Nang huli niya itong makausap sa telepono, ang sabi nito ay may kinakasama na itong muli. Tutal naman daw ay hindi siya umuuwi sa kanila at si Lester naman ay nasa ospital, nagdesisyon ito na doon patirahin ang bago nitong boyfriend sa kanila. Ang sabi pa nito mas maigi na daw
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status