Share

Slave By My Stepfather
Slave By My Stepfather
Author: 2aprilim1994

Prologue

Prologue

"Don't be fooled," malakas na sigaw ni Daniel sa anak ng kanyang pangalawang asawa. "I am not your biological father, so you have to obey me whether you like it or not,"

Hindi halos alam ni Leo ang gagawin dahil sa pinapakitang pakikitungo ng kanyang ama-amahin sa kanya. Lahat ginawa na niya para lang maramdaman ang pagmamahal nito at ituring siyang anak pero hindi niya ito makita o maramdaman man lang ni katiting.

"But Dad," hindi alam ni Leo kung paano sisimulan ang gustong sabihin dahil sa takot nitong magkamali, "I love you as my bilogical Father." Huling kataga niya bago naramdaman ang pag-angat nito sa kama saka siya pinaluhod.

Hindi inaasahan ni Leo ang ganitong kaganapan at ganitong scenario nila ng kinikilalang ama.

Ang inaasahan niyang amang magmamahal sa kanya ay isa pa lang impyerno kung tutuosin.

Nakaluhod ngayon si Leo sa harapan ng kanyang stepfather habang nakaupo at nakalagay ang dalwang kamay sa hita. Halos manginig siya sa lakas ng sigaw nito at ramdam na ramdam niya ang galit dito.

"Sorry, Daddy." Nanginginig na sabi ni Leo saka napatingala dahil sa marahan hinawakan ng kanyang stepfather ang kanyang baba. "What do you want me to do?"

"Be my Sex slave, Leo."

Comments (1)
goodnovel comment avatar
Marlenny Fernandez
I wanted to read but I pass
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status