Share

SBMS 30

Third Person's POV

"Goodmorning Hon," bati ni Dan pagkakita sa kay Lorraine kinabukasan na parang walang nangyaring away kahapon.

Daniel has a good mood this morning because of release he made yesterday and Leo talk to him also about their relationship kahit napilitan lang ito.

"Morning," walang kabuhay-buhay na sabi ni Lorraine dito sabay simsim ng kape sa tasa.

Hindi na lamang pinansin ito ni Daniel kasi ayaw nitong masira ang mood.

"I am going to meet my brother at the Restaurant. Do you want to come with me?"

Napatingin si Lorraine dito at nagkasalubong ang kilay ng marinig ang brother na sabi nito.

"Oh, who's brother?"

"Mathias," napatingin si Daniel dito ng may pagtataka, "how did you know that I have brothers by the way?"

"You told me remember?" Halata sa mukha ni Daniel na hindi ito kumbinsido dahil wala siyang maalala na nasabi niya sa babae na may dalawa siyang brother. Ipapakilala pa lang niya ang babae sa family niya.

"I see. I forgot. By the way, sasama kaba? Kasi I am pl
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status