Share

10 Guide

THE GUYS SENT us home. Sumakay kami ni Chadleen sa pickup ng Lolo Riggs ni Felix. Hiniram niya muna kasi bukod sa aming dalawa ng pinsan ko ay ihahatid niya rin si Deon sa kanila. Siyempre ay sa front seat niya pinaupo si Chadleen kaya kaming dalawa naman ni Deon ngayon ang magkatabi sa may back seat. Tahimik kami pero hindi iyong tipong awkward dahil sa totoo lang ay komportable ako ngayon sa tabi niya.

Ang tanging maingay lang sa loob ng sasakyan namin ngayon ay si Felix at ang pinapatugtog niyang pamilyar na kanta sa stereo. I gathered my courage to face Deon beside me to tell him, “Thank you.”

“Salamat nga pala—”

We both stopped because we said those same words in chorus. Sabay din kaming nag-iwas ng tingin at bumaling sa kanya-kanyang mga banda namin hanggang sa hindi nagtagal ay narinig ko siyang marahang napahalakhak sa pwesto niya. Naiiling na napangiti naman ako at muli siyang binalingan. I loved how genuin

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status