Share

11 Guide

TAHIMIK LANG KAMI ni Deon habang binabaybay namin ang daan papuntang kabilang canteen. I just took him with me after he bid his farewell to Richelle. Napaamang tuloy iyong huli habang nagsisimula na kaming maglakad palayo sa kanya. I felt guilty for using Deon but not bad for taking him away from Richelle. She was already acting possessive over him, and I do not like what I was seeing.

Bumagal ang paglalakad ko nang matanto kong hindi rin naman makabubuti ang intensyon ko kay Deon. Nilukob ako ng pagsisisi ng mga sandaling iyon pero kailangan kong panindigan ang desisyon at hakbang na ginawa ko. Alam na alam kong pagsisisihan ko ito balang araw. I often watched this kind of drama on television, but it never occurred to me that it will happen to me also.

“I’m sorry…” usal ko nang kaming dalawa na lamang at malayo na sa kaninuman.

“Para saan?”

“Magre-review kasi sana kayo ni Richelle. Naistorbo ko

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status