Share

CHAPTER EIGHT

Mauuna na akong umalis sa'yo, Lauren. My father just called me to remind me not to be late in our family gathering," paalam ni Cynthia sa akin habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng kanyang desk.

Binigyan ko siya ng nanunuksong ngiti. "Baka naman may date kayo ni James kaya pareho kayong maagang uuwi ngayon?" Si James kasi'y nauna nang umalis kanina at nagpaalam din sa kanya na may family gathering din daw itong pupuntahan.

Cynthia rolled her eyes. "Almost one month na tayong tatlo na palaging magkasama rito sa school at hanggang ngayon ay hindi mo para nahahalata kung sino ang gusto ni James?"

"Bakit? Sino ba ang gusto niya? Kilala ko ba?" curious kong tanong.

"Ask yourself, Lauren. Are you sure that you really don't know who is the girl that James like?"

Umiling ako. "Hindi, eh."

"Manhid," mahinang bulong ni Cynthia pero umabot pa rin sa aking pandini

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status