Made a Wish

Made a Wish

By:  Ukiyoto Publishing  Completed
Language: English
goodnovel4goodnovel
Not enough ratings
21Chapters
1.4Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App
Made a Wish Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Welcome to GoodNovel world of fiction. If you like this novel, or you are an idealist hoping to explore a perfect world, and also want to become an original novel author online to increase income, you can join our family to read or create various types of books, such as romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel and so on. If you are a reader, high quality novels can be selected here. If you are an author, you can obtain more inspiration from others to create more brilliant works, what's more, your works on our platform will catch more attention and win more admiration from readers.

Comments
No Comments
21 Chapters
The Legend
 ALTHEA'S POV Napahikab ako habang tinatahak ang tahimik na hallway ng aming campus. Narinig ko din ang pagtunog ng clock tower indicating na its already 5 o'clock. That only means labasan na.At sakto namang tumunog ang sariling alarm ng cellphone ko ay ang pagdagsa ng mga estudyante na nagsisilabasan mula sa kanilang mga classroom. Tumayo ako sa gilid at tahimik na pinagmasdan ang mga ito. Pawang excited na magsialis ang mga ito kasama ang kanilang mga kaibigan."Talaga? Puntahan natin! Kakakuha ko lang ng allowance ko ngayon kaya may pang-gastos ako!" masiglang wika ng isang babae na dumaan sa harap ko."Sige ba! Ang tagal ko na ding 'di nakakagala, eh!" sagot ng kanyang kaibigan.Ah.. Mukhang pupunta silang mall ngayon, ah.Napabuga ako ng hangin sa isiping iyon at napailing pagkaraan. Hindi ko dapat isipin ang mga tulad sa bagay na iyon. Kesa mag-gala at magwaldas ng pera, mas maiging magtrabaho nalang at mag-ipon. Wala akong oras para magliwaliw sa mga ganito
Read more
His Name’s Akio
 ALTHEA'S POV "So, you're real?" 'di makapaniwalang tanong ko habang nakatitig sa kanya.Prente itong nakaupo sa silya, naka-krus ang mga binti at hawak sa isang kamay ang kanyang milktea. Para siyang isang senyorito sa pagkakaupo at kala mo talaga nasa isang royal tea party. He's doing the 'Don't touch the cup with your five fingers' thing.Nakaupo lang naman ako sa dulo ng kama ko, naka-indian seat at naka-krus ang mga braso. Nasa tabi ko lamang ang bakal na patpat–or should I say, fresh patola na. Di ko alam kung paano nangyari basta bigla nalang yun naging gulay ng tinangka ko siyang hampasin."Damn right. Why else would I be here in this filthy room of yours?" singhal niya na ikinasama ko naman ng tingin."Has anyone told you that you have a dirty mouth?" balik ko dito. At himala, biglang tumawa ang mokong."Magugulat ka ba kung sasabihin kong wala?" natatawang turan nito. Napaikot naman ako ng mata at nagbuga ng hangin."I doubt." depensa ko. "Baka nga sinus
Read more
Cindrella
 AKIO'S POV This is crazy.This day is the worst!Nagsayang ako ng pera sa pagbili ng large size na milktea dahil bago ko pa iyon makuha, napunta na ako sa kwarto na ito. Badtrip na nga ako sa nangyari, ngayon naman paglilinisin pa ako mg babaeng 'to.Ano ba ako sa akala niya? Maid niya? Katulong!? Takte yan, ah!Ako 'to. Si Akio! The Great Wish Granter in the history. I've given every person who knew me what they wished for. I've lived for so many years! I've been good with this!And this? This is what the universe will give me? Chores!? A fucking chores!? Seriously, asan ang hustisya!?"Hoy!!" untag ko sabay sipa sa paanan ng kama niya. "Hoy, gising! Babaeng flat-chested, gumising ka!"Napapalatak naman ako ng wala akong nakuhang reaksiyon mula sa kanya. Nagtalukbong lamang ito ng kumot at dumapa sa kama niya. Naghihilik pa ang babaeng 'to!Gaaah! Talaga bang tinulugan niya ako!?"Hoy, ano ba! Gumising ka nga!" untag ko ulit.Hinila ko na ang binti niya para
Read more
Unfortunate Events
 ALTHEA'S POV  Napasigaw ako nang makita ang oras sa alarm clock. Lagpas 7am na naman! Ba't na 'di na naman 'to tumunog kanina!? Mali-late ako neto, eh!Mabilis akong bumangon at humugot ng damit sa closet ko. Mabilis na naligo at nagsipilyo na din. Kahit tumatagaktak pa ang tubig mula sa basa kong buhok ay lumabas na kaagad ako ng banyo suot ang uniform ko. Inilagay ang mga gamit sa bag saka isinukbit sa balikat ko.‘Di na ko nag abalang sipatin ang sarili sa salamin at kaagad na isinuot ang aking sapatos. Bitbit ang suklay na lumabas ako ng apartment at patakbong bumaba ng hagdan. Nagsusuklay ako habang tumatakbo sa daan tungo sa malapit na bus station. Sana talaga makaabot ako dahil pag hindi, talagang lagot ako sa prof namin ngayon. Patay din long quiz ko kapag na-late ako dahil di na ako papapasukin pa.Kainis. Kainis. Kainis. Kainis!"Sandali po! Sandali!" pagsigaw ko nang makita ang kakaandar palang na bus. "Pasakay ako! Sandali!"Ameee!! Tumigil ka please
Read more
Big Bully
 AKIO'S POV  A big bully.Bahagya akong natawa ng maalala ang sinabi ng babaeng iyon. Natatawa pa din ako kapag naaalala ang sinabi niya kagabi. Psh. Para yun lang ang ginawa ko naisip agad niya ang bagay na iyon. Ang bilis naman.Pero nakakatawang inabot pa siya ng maghapon bago ma-realize na ako ang may kagagawan sa kamalasan niya. Hello, gumaganti lang naman ako. Paglinisin ba naman ako ng buong bahay niya na mukha ng tambakan ng basura. Tapos pinaghugas pa ako ng sandamakmak na hugasan.And worst; she called me a fucking Cinderella. A boy version to be exact. Not that it matters though. I still don't like that name.Hindi ko malaman kung trip niya lang bang tulugan ako lagi kapag tinatawag niya ako. Ilang beses na din kasi niyang ginagawa iyon, at hanggang ngayon ay wala pa din siyang actual wish. Lahat puro request lamang siya. At puro naman walang kwentang request.At heto nga, nangyari na naman. Tinulugan na naman ako kaya wala akong nagawa kundi ang manatil
Read more
Bad Guardian
 AKIO'S POV  The things I hate the most is when someone or something messes up with my things. Someone sticking their noses in my business. And above all, touching what's mine.I may have live for a longer times than any normal human did. But even so, I am still me. After all the years wondering in this forsaken planet; watching how the world changes and evolve. The me before, never once change.I am territorial. I hate it when anyone comes close to what's mine. Hate it when they try to pry on my properties. It always ticks me off when they touch anything I claims or owns. It irritates me when they stalk at my prey.As I've said, I am a bully. Once a bully to be precise. And I pick out my targets meticulously. And when I did, I always calls dibs on them. When I did, they are my prey. And no one is allowed to touch them unless I gave permission to.My shoulders perks up upon hearing the ringing of the school bell. Students started to swarm the classroom, loud chatter
Read more
Our Wishes And Desires
 ALTHEA'S POV  "This is boring." biglang reklamo niya sabay higa sa kama sa gilid ko. Inabot nito ang isang unan at mahigpit na yinakap. "I can't believe you could stay here all day without doing anything.""I'm studying." tipid na sagot ko saka ibinalik ang mata sa libro na binabasa ko. "Studying is actually fun.""Books aren't fun. Its just a bunch of words." he answered deadpanned, rolling on his side. "There isn't interesting on those. And beside, don't you have anything to do other than reading? Like, going out with your friends or dating?"Napangiwi ako sa sinabi niya sabay sandal sa headboard ng kama. Nanatiling nakabukas ang libro na hawak ko kahit pa napasipat ako sa labas ng bintana. Hindi gaanong mainit sa labas at pumapasok din ang malamig na hangin."I don't have any friends other than the people at the cafe," sagot ko saka siya muling sinipat. Nakahiga pa din ito at bahagya lang akong binalingan kaya ngumisi ako. "I don't date anyone, because none had
Read more
What A Heart Wants
 ALTHEA'S POV  I stared vacantly at the faraway flickering lights on the faraway houses. The leaves and branches of the trees dancing along the gust of cold wind. My window was wide open, and I inhalled the cold wind that came inside.My eyes was heavy from wanting to sleep already. I felt tired. My mind was foggy from all the thoughts swarming in my head. I can't stop chewing my lower lip as my fingers tap anxiously on my knees. I can't stop.I feel giddy. And at the same time, scared. Anxious. I can't really think properly right now. The only thing thats running on my head is that, for the first time; I'll be able to talk to my mother. Finally.But what am I going to do when I'm in front of her? What should I say? How should I react? What is she like anyway? Will she be glad? Will she recognized me?I don't know anything about her. Nor my father, too. Since wala naman silang relasyon at 'di rin sila magkakilala noon, walang kaalam-alam si Papa sa kanya. Ang madala
Read more
Remnants Of Our Loved One’s
 ALTHEA'S POV  "May exam ka bukas, hindi ba?" biglang sabi ni Marylou na ikinahinto ko. Marahan akong tumango na kanyang ikinangiti. "Sabi ni Manager Anne, umuwi ka daw ng maaga para makapag-aral. Wag ka mag-alala 'di naman daw ibabawas sa sweldo mo."Isa sa mga rules and regulations na meron ang cafe namin ay iyong pag-uwi ng maaga kapag may exam kami kinabukasan. Since 'di naman magkakapareho ang schedule namin at magkakaiba din ang course ng tatlong nasa college, hindi rin sabay-sabay ang mga exam. Kapag ganoon, talagang pinapauwi kami para may oras kami na mag-review."Ayos lang ba? Eh, wala si Ms. Levi, baka.." nahinto ako sa sinasabi ng may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko ay sinalubong ako ng mga gamit ko."Sige na, maaga din naman magsasara ang cafe." inaantok na sabi ni Kuya Mio. Halos itulak pa ako palabas ng cafe sa ginawa niya. "Pagnalaman 'to ni Levi, ako naman ang mayayari."Wala na din naman akong nagawa kundi ang umuwi na lamang lalo na nang ibiga
Read more
A Life For A Life
 AKIO'S POV  Nakahalumbabang tinitigan ko ang malalayong kabahayan habang hawak ang litrato noong araw na iyon. Napabuga ng hangin at muling ibinaling ang mata sa sariling litrato na hawak ko. Pinakatitigan ang gilid nito kung saan ko nakita ang malabong imahe na iyon.Sobrang labo niyon kaya 'di ko nakita ang mukha niya. Ang matamis na ngiti lamang sa labi nito ang nakita ko. At hanggang ngayon, sa 'di ko malamang dahilan ay nakarehistro pa din iyon sa utak ko. 'Di maalis.Ngunit gaya noong araw na iyon, wala na ang imahe ngayon. Naglaho iyon ng sandaling mapabaling ako sa ibang direksiyon. At mula noon, 'di na iyon bumalik. 'Di ko na nakita pa.'Di ako sigurado kung sino iyon. Pero malakas ang pakiramdam kong siya nga iyon. My mother who died few months after (they thought) I died. As I said, it was already 200 years ago, and the memory was already lost. I can't remember her. Or anyone. I can barely remember my own life before I became like this.May mga kapatid b
Read more
DMCA.com Protection Status