Share

Chapter 3

        Nag i scroll ng kanyang cellphone si Athena habang hinihintay ang kanilang professor sa PE na si Sir Aniano sa pinakaibaba ng bleachers ng Gymnasium. 

        Hindi niya kasama ngayon ang bestfriend na si Miles sapagkat sinumpong ito ng dysmenorrhea. Nagtext lamang ito upang ipaalam sa kanya ang pagliban at ipaubaya sa kanya ang pagsasabi sa kanilang mga professors.

        Mas lalo tuloy niyang naramdaman ang pagka miss kay Enzo sa pagliban ng kanyang kaibigan. Nagbabaka sakali siya na may bagong mensahe sa kanya si Enzo. Magtatatlong linggo na rin nang huli silang nagkausap ng binata.

        "Ouch!" Athena said as she got hit by a ball. Marahan niyang hinaplos haplos ang ulo niyang tinamaan ng bola. 

        Sa peripheral vision niya ay napansin niya ang paglapit ng ilang kalalakihan.

        "Hey, are you okay?" ang nag - aalalang mukha ni Martin ang kanyang natunghayan. Naalala niya na isa rin nga pala ito sa mga basketball players ng BISU. Hinaplos nito ang parte ng ulo niya at tinignan itong mabuti."Samahan na kita sa clinic para macheck iyan ni Nurse Khai."

        Pinamulahan siya ng pisngi nang mapansin ang nanunudyong tingin ng mga kasamahang players ni Martin. Grabe naman kasing maka react nitong si Martin. 

        "Okay lang naman ito. Wala ito." pagtanggi na lamang niya sa binata. "Hindi naman kalakasan iyon."

        Nag - aalangan namang tingin sa kanya ni Martin. "Are you sure?"

        "Uyyyyy.." narinig niyang sabi ng mga kasamahang players ni Martin.

        "Opo, sigurado po." natanawan niya ang paparating na PE Prof niya na si Sir Aniano. "Nandiyan na rin si Sir oh.. mag start na rin kami."

        "Magsabi ka lang agad ha kung anu't anuman ang maramdaman mo ha. Nandoon lang ako sa court." matiim pa itong tumingin bago atubiling iwan siya sapagkat hinila na rin ito ng mga kasamahang players.Mabilis siyang pumunta sa puwesto ng mga AB English class bago pa mauna sa kanya si Sir Aniano. Nang makaupo na sa bakanteng bleachers ay muli siyang napasulyap sa direksiyon nina Martin. Bahagyang nagulat si Athena nang magsalubong ang kanilang tingin ni Martin. Parang may kung anong pumitik sa kanyang dibdib ngunit ipinagwalang bahala na lamang niya ito. Bumalik ang kanyang kamalayan nang magsalita ang kanilang prof. Tinanguan na lamang ni Athena si Martin bago sumabay sa mga kaklase sa pagbati sa professor. Nagsimula na rin namang magpractice ang mga basketball players sa gitna ng court.

         

         

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status