Share

Kabanata 1489

“Alam ko.”

Inikot ni Chester ang hawak nitong panulat.

Nauunawaan niya ang mga sinasabi ng kaibigan kahit na ilang beses pa siyang tanggihan ni Eliza.

Kapag naiisip niya si Charity, naiisip niya ring layuan na sana si Eliza.

Ngunit minsan talaga’y mayroong mga ganoong klaseng taong mahirap suyuin sa simula.

Hindi rin lubos na maunawaan ni Chester kung bakit niya pinuntahan si Eliza noong umagang iyon.

Ang alam niya lamang ay mula noong binugbog ni Eliza si Jacob, alam niyang hindi mapagpanggap si Eliza. Sa halip na matakot ay paghanga ang naramdaman niya sa babae.

Ayaw ni Chester sa mga babaeng nagpapanggap na mahina sila. Nang kinuha ni Eliza ang kutsilyo upang ipangsaksak ito, narandaman din ni Chester na mayroong tumama sa kanya.

Malinaw na siya ay isang mapanlinlang na babae, at pinakaayaw niya ang mga babaeng mapanlinlang.

Subalit kakaiba si Eliza.

Noong una’y hinalikan niya ito dahil sa ganda ng kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay nahalina na siya sa pagkatao nito.

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status