Share

Chapter Nine

“Do you fucking know that woman?” tanong nito pagkatapos ako nitong bulyawan na pumasok sa opisina niya. Tumaas ang kilay ko at walang kangiting ngiti na sinagot ang tanong niya.

“Yes sir, probably one of your girls.”

“My girls? Really miss Tacata, are you sure about that?” galit na sabi niya na siyang mas ikinabuwiset ko. Gagawin pa akong tanga, anong tawag mo sa nangyari kanina. Ano? Naglalaro sila ng minnie my ni moo? Nagkibit balikat ako at nasa name plate pa rin ang aking mata habang sinasagot siya.

“Or probably not. If you’re insisting that she’s not one of your girls then sir, I don’t have a say to that.” madiin na sabi ko at alam ko na halata nito ang pagkakadiin ko sa mga salitang binibitawan ko sa kanya.

“You don’t need to provoke her miss Tacata, you know how I am loyal right?”

Jerk!

“Alam ko. Marami na rin akong nababasang one night stands sa mga libro sir, hindi ko lang inakala na mae-experience ko pala. Pero huwag po kayong mag-aalala, expert rin po ako kung paano po paki
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status