Share

Chapter 278

Tumutok kay Vincent ang cameras while Shianna left her table. Napatayo si Papa ngunit hinayaan niyang lapitan ni Shianna si Vincent. Shianna stopped a meter from the Aureliuses. Nagkatitigan sila ni Vincent. The two were assessing each other's thought. Natigilan si Shianna nang mapansin ang pagkibot ng mga labi ni Vincent. Vincent slightly shook his head. Agad na nakuha ni Shianna ang ibig-sabihin ng lalaki. Perhaps, dahil mahal niya ito at kilala na niya si Vincent noon pa kaya alam niya ang nais nito.

He wanted to take the kids, not to take revenge, but to save them.

Tumikhim si Shianna at tinulak si Vincent sa dibdib, pretending to hate him. Vincent almost smirked. Hinawakan niya ang kamay ni Shianna at hinatak ito palayo. The latter widened her eyes. Hindi ba natatakot si Vincent na mas pag-usapan sila?

Suminghap si Shianna nang nagtungo sila sa isang bakanteng kuwarto. Vincent locked the door after making sure na walang sumunod sa kanila. Almost retorting, Shianna glared at him.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status