Share

12 Guide

IT WAS HARD to shun away persistent people in your life and to stop destiny from working just so you two would not become too close. Habang tumatagal ay lalo kaming nagiging mas malapit sa isa’t isa ni Deon. Nakabuntot din kasi ako sa kanya lagi dahil sa kasunduan namin ni Ruby Lane. Pero kung minsan ay sumusulpot din naman siya sa mga sandaling hindi ko inaasahan o kung kailangan ko nang makakasama pero wala si Chadleen. In those times, I found out that Deon was more than his pretty face. He was not the type of man I initially assumed him to be. He was not just a good catch but a great one – maalalahanin, maasikaso, matulungin, at mabait. I never had an ideal guy but when I met and got to know him more, I pictured it to be him.

“The hell…” sambit ko nang matanto ko kung ano ang mga iniisip ko.

I sound as if I like him, and I find it totally absurd! Binagsak ko ang likod ko sa malabot kong pink Chanel bed at saka tumitig

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status