Rebirth of the Forgotten Prodigy

Rebirth of the Forgotten Prodigy

By:  Great Ancestor  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
5Chapters
2.1Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

One day, Ivy suddenly wake up from her bed and found out she went back 15 years before her death. In her past life, she was like vicious villian of those romantic novels who tried to humilate the female lead due to anger and jealousy! Which later on became miserable due to karma. Her brother died, their company fall into bankruptcy, her ambition to became a successful violonist shattered, and finally she went insane. However, it seems that her misery wasn't enough. Ivy got into an accident and became paralyzed, unable to talk and unable to move. She can only silently hope that her life would end sooner, so she could apologize to her brother in the after life. When she thought that this would be her end, dying all alone in her hospital bed, a man suddenly showed up in front of her and make her realized that there's rainbow after the rain. Unfortunately before she could confess, she died tragically without saying goodbye—such deep feelings were all given to her in vain. But now, she was back again and this time, she would be a better version of herself, she would achieve her dreams, and she would be the one to find him. Will Ivy's glory as a prodigy can be heard again? Can she fulfill her regrets? What would happen when she finally found out the earth shattering truth of her miserable life before? Will she choose to rewind or continue?

View More
Rebirth of the Forgotten Prodigy Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
5 Chapters
1
 Ivy was in dazed as she sat on her bed while looking at the date on her phone. It was August 17, 20XX. Napatanga lang siya ng mga ilang minuto dahil 'di niya aakalaing mangyayari ang bagay na 'to sa kan'ya.She couldn't believe it, she just traveled back 15 years before her death. And she have no idea how this came to be, or maybe she's just hallucinating dahil sa masakit na pinagdadaanan niya.Ngunit masaya siya dahil nabiyayaan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, para itama lahat ng pagkakamali niya. Sa nakaraan na kung saan, buhay pa ang kan'yang kuya at higit sa lahat hindi pa gumuho ang buhay niya dahil sa pagbagsak ng kompanya nila.Kung hindi lang nagmahal sa lalaking 'yon, ay hindi na dapat sana nangyari ang ganitong bagay sa kan'ya. Why chase him? When in reality, she was just a cannon fodder of another love story."Ivy, wake up. Male-late ka na sa klase mo." Pagkarinig niya sa pamilyar na boses ng kuya niya, 'di
Read more
2
Ivy was in trance while she walked on the hallway, she couldn't believe that just after she came back she would see that man immediately. She continued to be in dazed until she reached her classroom, after sitting on her chair she immediately buried her head on her desk and closed her eyes shut. It's been a long time since she saw Axel, in fact it's over 13 years since she last saw him. Pero hindi pa rin mawala-wala ang takot na nararamdaman niya, kapag nakikita niya ang lalaking 'yon. She could still remember the disgust within his eyes while looking at her, while begging at him to help her save her brother, and the cruel words from his mouth.At that time, her brother's life was hovering between life and death. Naaksidente ang plane na sinasakyan niya dahil sa pagmamadaling bumalik sa Pilipinas para lang sagipin ang kapatid niya. Ngunit wala siyang ginawa sa mga panahong 'yon kung hindi umiyak at magwala. She thought at that time, that it was all b
Read more
3
When Ivy woke up, it's nearly afternoon. Last night, due to her turbulent emotions umiyak siya hanggang sa wala ng luhang tumulo sa mga mata niya. However, she promised to herself after that day she will never cry again. Bumalik siya sa nakaraan, at sigurado siyang 'di niya na hahayaan pa na tatakbo ang buhay niya sa gano'ng paraan. She would live to the fullest, and she wouldn't let herself be a slave in past. Right now, her brother needs her, and that man needs her even more. Ang mahalin ulit si Axel ay isang malaking pagkakamali na 'di niya gustong ulitin pa. If Erica really wanted him, then she wouldn't obstruct their path. She won't take revenge with them kung 'di siya uunahan ng mga 'to. She's not a saint, never now nor in her previous life, so if they still want to destroy the castle she's trying to build, they should hide because she wouldn't take revenge in a childish manner just like she used to. 'I promised.' Ivy said silent, while her smile was filled with malice. With
Read more
4
Nang dumating si Ivy sa school nila, she was quite puzzled by the looks they were giving to her. Although she was used to this kind of attention, pero ang titig nila ngayon, it feels weird. Anyway, she doesn't need to worry about that now, whatever it is, surely she will find it sooner. So instead of wallowing it, Ivy just continued to walk to the path as if nothing happened. Besides, this kind of trivial things aren't worth her attention anymore, she experience more than this, unfortunately that kind of attention were all admonishment for what she have done to Erica. At isa pa, mas matanda na siya sa kanila ng labing-limang taon. It would be childish of her, para pumatol sa mas nakababata sa kan'ya. And last night, she was quite exhausted. Hindi lang dahil sa walang tigil niyang praktis sa violin piece na gagamitin sa screening, kung 'di pati na rin sa paghahanap sa lalaking minamahal niya. She already contacted private investigator and hire someone who was
Read more
5
Ivy sighed at the video taken from her performance in the park. Honestly while listening to it, she was also surprised that she executed that piece perfectly. Hindi niya alam kung dahil ito pagbalik niya sa nakaraan or perhaps because she have hone her skills for more than a decade. However, alam ni Ivy na hindi siya pwedeng maging arogante dahil lang sa mga papuri ng mga tao sa kanya. She knows that the more you're on top, the more you fell harder. It was painful, at halos hindi siya makaraos ng naranasan niya iyon.In this life, she just wanted to perform in front of many people. Hindi na siya maghahanap ng fame nor riches. She just wanted a peaceful and steady life. And it would be even better if they can be together sooner."You seem idle today?" Tanong ni Lennon sa kapatid nito while reading his business magazine.Napatingin siya sa kuya nito at napa-irap, "And you seem idle today too, big brother? Absent ba si Kuya Luke kaya tambay ka ngayon sa bah
Read more
DMCA.com Protection Status