A Night in Paradise (Tagalog)

A Night in Paradise (Tagalog)

By:  Tyche  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
4Chapters
686views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

It is unlawful to love her. He shouldn't fell on his own trap. But what did he do? He didn't realize he was being trapped by her since he was using her to acquire that man. Is it a good idea to love someone you should despise? He can't deny that he's happy when he's with her, and he's annoyed by that. To be with her is like being in paradise. Nevertheless, he is well aware that it is prohibited. Because she's an opponent, he knows he can't. He understands it's a mistake, but he persists in his actions. He knows it's terrible to fall, but he's already fallen at first glimpse. Aren't taboos a tasty treat? However, there are consequences. It was a punishment to see her cry when she will find out the truth. A punishment to stay away from you. Was she, however, to responsible for his uncle's wrongdoing? Is there any chance you'll be able to save her? How long will you be able to resist your forbidden love? He'll leave her alone for one more night in paradise with her. He knows she doesn't deserve it, and he knows she will know everything when the time comes. He knows it's the end for both of them, but not for him. How much longer will it take him to reclaim her? Nevertheless, what is the reason behind it.

View More

Latest chapter

  Interesting books of the same period

  Comments
  No Comments
  4 chapters
  SIMULA
  "Lilith ano ba, ngayon lang 'to mangyari kaya dapat sulitin na natin dahil kung hindi ay pagsisisihan ko ito habang buhay!" reklamo ni Elissa. Naiintindihan ko naman siya pero hindi ata magandang dito kami sa pinagtatrabahuan naming bar magsaya. Nakakahiya sa boss namin kapag nakita niya kami. "Oo nga't minsan lang 'to, pero Elissa roon tayo sa ibang bar mamalagi!" "Ano ka ba! Ayos na rito, ang sabi kanina ni Josiah libre raw ang inumin nating mga trabahador ni boss." Napasingap ako dahil alam kong wala na akong magagawa para mapapayag siya. "Ano bang problema mo? Nasa mamahaling bar na tayo bakit gusto mo pang lumipat, ha? Let's just enjoy this night, Lilith! Alam mong minsan lang ito mangyari." Dugtong niya sa naunang sinabi sabay sayaw. Napahinga ako ng malalim. Ito ang kauna-unahang day off namin simula noong nagtrabaho kami rito sa bar na ito. Tama nga naman ang sinabi ni El
  Read more
  KABANATA 1
  Naramdaman kong inilapit niya pa lalo ang kanyang sarili sa akin. He moved making his manliness meet mine. He's between me. I'm still on my dress and panty while he's still on with his pants but I already feel the sharp when he moves between mine. Napa-ungol ako at hindi ko na napigilan ang dalawa kong kamay na ilagay sa kanyang likod para mas lalong mapalapit pa sa akin. I heard his soft chuckled on my ear because of it. Napakagat ako ng labi. "You want it that much, hm?" his soft voice echoed into my mind. Lalo lang akong nalunod sa aking pagnanasa ng dahil doon. "Please..." pagmamakaawa kong sabi. "I'm not yet done with the teasing, baby." Napakagat ako ng labi ng bumaba ang kanyang halik. He kiss me into my neck while his right hand travelled down my body... down to my sensitive part. Ngayon nasa aking collarbone na ang kanyang mga halik at ang kanyang kamay ay nasa aking pus
  Read more
  KABANATA 2
  Gusto kong huminga ng malalim dahil sa bungad niya pero pinili ko na lamang huwag gumawa ng kahit ano dahil alam ko na kung anong mangyayari kapag may isinumbat ako. Tumango ako. "Sige po, Auntie. Magbibihis lang po ako," pagod kong sagot bago pumanhik sa aking kwarto. Nagbihis ako roon at kahit na masakit ang ulo at nahihilo ako ay naghugas muna ako ng pinag-kainan nila. Habang naghuhugas ay naririnig ko ang tawa ni Auntie sa sala. Nakikitira lamang ako sa kanila at ito ang kapalit sa pagtira ko. Ang paglilinis sa kanilang bahay, pagluluto ng pagkain nila at pagbigay ng pera o grocery tuwing swelduhan. Wala na akong mga magulang kaya ako nandito sa puder ng tiyahin ko. Kaya kapag may sapat na akong pera para sa pangungupahan ng apartment ay aalis na ako rito. Hindi ako nakakaipon at mahirap ang buhay ko sa puder nila. Pagkatapos maghugas ay agad din akong pumanhik sa aking kwarto para matulog muna. 
  Read more
  KABANATA 3
  Sinabi ko ang mga order nila sa counter pagkatapos ay ‘tsaka umalis upang magtungo muli sa taas para tignan kung may bago akong customers sa hawak kong area. May nakita akong dalawang customers sa mag kahiwalay na upuan kaya dali-dali akong nagtungo roon upang kunin ang mga orders ng bawat isa. “Good evening, Sir! May I take your order po?” tanong ko sa medyo may katandaan ng lalaking naka suot ng coat. This must be a businessman. I am sure of that. Karamihan sa mga customers naming ay mga businessman. Ang na ito kasi ay isang bar na may restaurant. Pinaghalo nila iyon ng isa kaya ang iba rito ay dito na kumakain ng dinner at pagkatapos noon ay umiinom o ‘di kaya ay nagsasaya na lang pagkatapos hindi gaya sa mga restaurant na pagkatapos mong kumain ay aalis kana. “Good evening.” Sinabi niya ang kaniyang orders at sinulat ko naman ito. He ordered the known meal here
  Read more
  DMCA.com Protection Status