Share

Chapter 3

Kuyom ang kamao, nagtatagis na mga ngipin at matalim na tingin ang reaksyon ni Eiress ng malaman kung ano ang sumasakit sa kanyang ngipin. 

"Dad!!!" Sigaw niya at galit na sinuntok ang salamin sa harapan niya. 

Hindi niya pinansin ang pagkirot ng kamao. Nanatili pa rin ang matatalim niyang titig sa nabasag na salamin. 

"You're a cunning man, Dad!"

Naghinala na siya kanina kung ano ang bagay na naroon kaya mabilis siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Nag-check in siya sa mismong hotel at tiningnan ang kanyang ngipin. 

Tama ang kanyang hinala, isang tracking device ang nakakabit doon. Hindi iyon masyadong halata dahil camouflage iyon sa ngipin at sobrang liit para maging visible. Kailangan pa niyang gumamit ng magnifying glass para siguraduhin ang kanyang hinala. Marahil inilagay ito ng hindi niya namamalayan habang sumasailalim siya sa monthly check-up. Noong una, nagtataka siya kung bakit kailangan pa noon pero ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. 

Na sa ganoon siyang sitwasyon ng matanggap ang tawag mula sa Ama. Huminga siya ng malalim bago sagutin iyon. 

"Dad," mahinahon niyang bati kahit nagpupuyos sa galit ang kanyang damdamin. 

"Are you planning to move? The time is running Eiress, do it now!" Matigas nitong utos sa kabilang linya. 

"Yes, Dad."

"I am expecting the good news tonight." Malamig nitong sabi bago patayin ang tawag. 

Hanggat na sa ngipin niya ang device na 'yon hindi pa siya makakatakas sa Ama. Minabuti niyang mag-ayos muna para gawin ang trabahong iniutos nito. 

... 

Suot ang pulang sleeveless gown, red elegant mask at three inches stiletto, confident na naglakad si Eiress sa red carpet papasok sa pagdadausan ng dinaluhang party. Agaw atensyon ang makurba niyang katawan at mala-porselanang hita na lumilitaw sa mahabang slit ng suot na gown. Hindi maiwasan ng kalalakihan na habulin ng tingin si Eiress samantalang matalim naman ang ibinibigay ng mga kapareha nito sa kanya. Siya lang ang tanging panauhin na walang kapareha na dumating sa pagtitipon. 

"Ladies and Gentlemen, let's give a round of applause for the arrival of Ms. Bianca Polenyo! The young CEO of Polenyo Group of Companies!" 

Lihim na napangisi si Eiress. Bianca Polenyo is the girl she makes unconscious earlier. Kinuha niya ang invitation nito para makapasok siya sa loob. Kahit isa itong masquerade party, kilalang-kilala pa rin niya ang taong sadya sa kasiyahang ito. 

"Ms. Polenyo! It's glad to see you here!" 

Gumuhit ang matamis na ngiti sa mapula niyang labi ng makilala ang taong palapit sa kanya. 

"Mr. and Mrs. Hariwa, it's my honor to be part of this elegant party." Propesyonal niyang sabi. 

Nakipagbeso sa kanya ang Ginang habang maginoong ginawaran ng halik ng lalaki ang likod ng kanyang kamay. 

Hindi pa rin niya inaalis ang pekeng ngiti sa labi kahit nangangati na siyang tapusin ang lalaki.

Tama. Ito ang target niya sa kasiyahang ito. Ang negosyanteng tumanggi makipagsosyo sa kanyang Ama na ikinagalit nito. 

"Please enjoy the night, Ms. Polenyo." Magalang na sambit ng lalaki. 

"Oh, sure! It's my pleasure, Mr. Hariwa." Sagot na lang niya at nakihalubilo sa karamihan pero hindi niya nilulubayan ng tingin ang matandang negosyante. 

Marahang ibinaba ni Eiress ang hawak na wine glass ng makitang lumalayo sa karamihan si Mr. Hariwa. Tumayo siya at planong sundan ang matanda. Pumailanlang ang malamyos na musika habang naglalakad siya. Hindi naman niya inaasahan ang isang braso na kumabig sa kanyang katawan. 

"May I take this dance to the most stunning lady tonight?" Baritonong sambit ng lalaking may suot na itim na maskara. Nakikita niya ang mapaglarong ngiti sa labi nito. 

Muli niyang ipinakita ang matamis at pekeng ngiti rito. 

"Who I am to decline the hot guy like you?" Malambing niyang sabi at kusang ikinawit ang braso sa batok nito. 

Hindi niya nais makipagsayaw, ngunit pinagbigyan na rin niya ang lalaki ng mapansin ang pagbalik ni Mr. Hariwa sa karamihan. 

Naramdaman niya ang marahang haplos ng lalaki sa kanyang likuran. Pumasok ang kamay nito sa bilog na disenyo ng suot niyang damit. Ramdam na ramdam niya ang init ng palad nito sa kanyang balat. 

"You're gorgeous," bulong ng lalaki. 

Halos magkayakap na sila habang sinasabayan ang saliw ng musika. 

"And you're hot," puri rin niya sa lalaki pero ang tingin niya'y nananatili sa direksyon ni Mr. Hariwa.

"What's your name," paos nitong tanong habang patuloy na humahaplos ang kamay sa kanyang likuran. 

Hindi niya nararamdaman na nababastos siya sa ginagawa nito, bagkus, nakaramdam siya ng ginhawa. Unexpectedly, she feel comfortable inside the man's arms. 

"Bianca," pakilala niya sa pangalang inaakala ng lahat na siya. 

"You're not," kusang tumigil ang paggalaw ni Eiress. Tumingin siya sa lalaki na may namumungay na mata. "The real her is unconscious inside her car," 

Nagulat si Eiress sa sinabi ng lalaki. Tinangka niyang lumayo pero mabilis siya nitong kinabig palapit. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang baywang na nakadikit sa katawan nito. 

"Who are you?" Taliwas sa malambing at namamaos nitong boses kanina, nagbabanta na ang boses nito ngayon. "Who send you here?"

Sa halip matakot, tinapatan niya ang intensidad ng boses nito. Sinadya niyang mas lalong idikit ang katawan dito. Pinalandas niya ang kamay mula sa buhok nito pababa sa suot nitong maskara hanggang dumako sa labi nito. 

"This lips making my throat dry. I want to taste it. May I?" Tanong niya in a very sensual way. Sinabayan pa niya iyon ng marahang paggalaw ng katawan. 

'Got you.' Sambit niya sa isip ng mapansin ang pagtaas-baba ng adams apple nito. 

"Hmm?" Mas pinalambing niya ang boses na tila inaakit ito. Kapag nadala ito sa ginagawa niya, saka siya aatake ng palihim. Kailangan niyang makalayo sa lalaki kung hindi, baka mabulilyaso ang lakad niya ngayong gabi. 

Nagulat si Eiress ng biglang tawirin ng lalaki ang pagitan ng kanilang mga labi. Hindi niya inaasahan ang agresibo nitong galaw. Napasinghap siya ng bahagya nitong kagatin iyon. Hindi nito sinayang ang pagkakataon na nakabukas ang kanyang bibig. Mabilis na naglakbay ang dila nito sa loob n'on. Parang nauupos ang hininga ni Eiress sa ginagawa ng lalaki. Nadadala siya sa bawat galaw nito. Unti-unti niyang nararamdaman ang pag-iinit ng katawan. 

Nagtaka siya ng maramdaman na tila may inilagay ang lalaki sa bibig niya gamit ang dila nito. Tinulak niya ito pero mahigpit nitong hinawakan ang kanyang batok at idiniin ang halik sa kanya. Hindi nito hinayaan na makawala siya. Maging ang kamay niyang tumutulak dito ay mahigpit nitong hinawakan. Nakakapanlumo dahil mas malakas ito kumpara sa kanya. 

Parang nauubusan na siya ng hangin ng biglang pinakawalan ng lalaki ang labi niya. Hinihingal siya sa pagsagap ng hangin pero naramdaman niyang may pumasok sa kanyang lalamunan.

"Did you enjoy my lips?" Mapaglarong tanong ng lalaki. Marahan nitong hinahaplos ang litaw niyang pisngi mula sa suot na maskara. Marahas niyang tinapik iyon. 

"Anong inilagay mo sa bibig ko?" Tanong niya ng makabawi sa ginawa nito. 

"Something that can prevent you from whatever your plan tonight," bahagya siyang napaisip kung ano ang bagay na iyon pero nagkaroon agad siya ng ideya sa sunod nitong sinabi. "Let's see if you'll hit your target or you'll find another target to release your own heat. Your tricks won't work on me, Woman. Good luck." Mapaglaro itong ngumisi bago siya talikuran. 

"Shit!" 

Mabilis siyang nagtungo sa banyo. Dinukot niya ang lalamunan para isuka ang bagay na nalunok kanina. Pamilyar siya roon dahil iyon ay isang uri ng gamot na nagpapataas ng libido ng sinumang uminom nito. Mahirap paniwalaan ang sinabi ng lalaki pero nararamdaman na agad niya ang epekto n'on ng aksidenteng lumalapat ang kanyang balat sa mga lalaki kanina habang nagmamadali siya patungo sa banyo. 

"Damn you whoever you are Moron!" Galit niyang sabi ng hindi pa rin nailalabas ang pill.

Pinagpapawisan na siya. Sobrang init ng nararamdaman niya sa puson. Hindi maganda kung mananatili pa rin siya sa lugar na ito. Kahit nahihirapan, pinilit pa rin niyang lumabas sa banyo. 

Lumihis siya ng daan sa karamihan. Kahit konting liwanag ang tumatanglaw sa dinadaan niya, pinilit pa rin niyang humakbang kahit nangangatal ang kanyang mga tuhod. 

Naaakit siyang galawin ang sarili para ilabas ang init na nararamdaman niya pero hindi n'on tuluyang mapapawi ang epekto ng gamot. 

"Miss?" 

"D-don't come here!" Sigaw niya ng marinig ang boses ng isang lalaki.

Siguradong hindi na niya mapipigilan ang sarili kapag lumapit ito. Malinaw ang kanyang isip ngunit hindi niya makontrol ang katawan. 

"Miss, are you-? 

Naputol ang pagsasalita nito ng sunggaban niya ng halik ang lalaki. 

"T-touch me," nakikiusap niyang sabi dala ng epekto ng gamot. Kinuha niya ang kamay nito at hinaplos sa kanyang katawan. "T-touch me," hinihingal niyang pakiusap. Hindi na importante kung sino ito, ang mahalaga maka-survive siya sa epekto ng gamot. 

"Beg for it," 

Kahit nanghihina, nagawa pa rin niyang tingnan ang lalaki. 

"I-it's you?"

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status