Chapter Thirty

TALK

"Now that I learn that today is his birthdate, I feel so sorry for not being great him early." naghihinayang Kung saad. "And the fact he was not in the mood right now," ngiwi ko. Natawa naman si Ravier. 

"Nah, don't be so sorry about it. It's his fault for making you found out, kahit alam naman niyang ganito ang outcome. He knows it Azeria, believe me." napabuntong hininga ako. 

"I'll go ahead then, I will talk to your cousin." 

"Sure, see you later." 

"See you later." tumango siya kaya naman lumakad na ako para batiin na nga si Rezoir. 

Napapatigil nga lang dahil sa mga bisitang ka kilala. Palingon lingon ako at hinahanap ang bulto niya pero hindi ko makita. Saan ba siya nagpunta? Iniwan ko naman siya kanina sa sala! Natanaw k

ceelace

Hello, thank you for reading this book. Thank you so much :)

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status