Share

Chapter 86

"Is everyone ready?" tanong ni Cayer pagkalabas na pagkalabas niya mismo mula sa kan'yang mamahaling kotse. Matikas siyang naglakad at pinamulsa ang isang kamay habang nakatitig sa babaeng matamis na nakangiti. Huminto siya sa harapan nito nang isang metro na lamang ang pagitan nila sa isa't isa.

"Of course, Cayer." Pinagdaop ni Jessica ang kan'yang mga palad at siya na ang tumawid sa distansyang natitira sa pagitan nila. Nilapit ni Jessica ang kan'yang mukha sa mukha ni Cayer at mabagal na hinawakan ang salamin na suot ng lalaki. Hinaplos niya ito at akmang aalisin ang salamin nang hinuli ng lalaki ang kan'yang kamay.

"Ano'ng ginagawa mo?" Binaba ni Cayer ang kamay ni Jessica at seryosong pinagmasdan ang babae. "We have no time to stay idly, Jessica—"

"I know." Tinalikuran siya ng babae at naglakad palayo. Sinundan ni Cayer si Jessica at sabay silang pumasok sa malaking gusali.

"The helicopters are ready. Ang kailangan na lang nating gawin ay umalis at magtungo sa lugar ng camp."

Dum
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status