Deliciously Cursed [R-18]

Deliciously Cursed [R-18]

By:  Lia Crystal  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
7Chapters
1.0Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Young and devilishly handsome, with a body as hot as f*****g hell -that's Alexiel Frey, the most sought top model in the metro. But behind those sexy sinful smile and tempting deep dark eyes, lies an even darker secret. HE IS AN INCUBUS, a fallen angel who lives for thousands of years. Who lures women to share a night of carnal pleasures with him but suck every bit of life out of them and claim their lustful soul. He is living his immortal life to the fullest, but not until he was asked to look after a young, gorgeous succubus, named Liliana.

View More
Deliciously Cursed [R-18] Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
7 Chapters
Prologue
INCUBUS/ ˈiNGkyəbəs/nounA dangerously handsome fallen angel that no woman could ever resist.Who crawls into the dreams of young women and lures them to share a night of carnal pleasure they'll never forget. He satisfies their deepest darkest desire and conquer their bodies while he prey on their soul. He sucks out the life out of them or drive them crazy, wanting for more."That's what they tell people about my kind..." He smirked.Marahan niyang isinara ang makapal na librong hawak at inilapag ito sa lamesita. Komportable siyang sumandal sa eleganteng upuan na yari sa narra at nakangising pina
Read more
Chapter 1
"Ohhh... shit..." pigil hiningang sambit ng dalaga, habang mariing nakakapit sa yumuyugyog na lamesa sa tapat ng maliwanag na vanity mirror. Halos magkalaglagan tuloy ang nagkalat na make-up sa ibabaw nito at pati na rin ang iba't ibang mga alahas.Solo nila ang buong silid at tanging himig ng naghahabol nilang mga paghinga at nagsasalpukang mga katawan ang kanilang naririnig.Napapikit ang dalaga no'ng hapitin pa lalo ng lalaki ang kanyang balakang at mariin siya nitong bayuhin."Ummm..." ungol niya sabay kagat sa kanyang labi. "You're so good, baby." Iniangat pa niya ito at mas lalong pinaghiwalay ang kanyang dalawang hita. Mabigyan daan lang ang pagbayo ng binata. Lalo tuloy siyang napakapit sa lamesa, pakiramdam niya tuloy ay mapupunit na ang nakalislis niyang itim na underwear."Miss Mixie!"Halos mapatalon ang dalaga no'ng marinig ang pagtawag sa kanya ng personal assistant niya at sunod-sunod na katukin ang pinto."Y-Yeesss?" pilit ni
Read more
Chapter 2
Isang sikat na fashion model ang natagpuang patay sa loob ng kanyang dressing room, matapos ang isang prestihiyosong fashion gala na ginanap kagabi sa Midas Grand Hotel. Sinubukan naming kapanayamin ang pamilya ng biktima at mga pulis na nag-iimbestiga sa naturang kaso, ngunit hindi sila nagpaunlak ng panayam at sinabing kasalukuyan pa nilang tinitingnan ang kaso. Namatay ang malaking LED T.V. na kasalukuyang nagpapalabas ng local news. Saka pabalibag na humagis ang remote control nito sa gitna ng mahabang meeting room table.Natahimik tuloy ang sampung katao na nakaupo roon at napatingin sa matandang lalaki, habang padabog nitong inilipag isa-isa ang mga papeles na kanyang hawak."May panibago na namang kaso. Hindi pa nga nareresolba 'yong tatlumpu't tatlong iba pa." Napailing ang matandang lalaki saka bagsak ang balikat na naupo sa itim na swivel chair na nasa sentro ng mahabang lamesa.A young policewoman clear
Read more
Chapter 3
"What's your name?" His deep voice echoed across the room.Her beautiful brown eyes glimmered as she gazed upon his devilish deep purple eyes—her lips suddenly moved."Liliana..."Tiningnan siyang mabuti ng dalaga. Pati na rin ang malawak na silid aklatan na kinaroroonan nila. "Ikaw?" mahinang tanong nito. "Sino ka? At nasaan ako?""You're in my house, human realm to be exact. And I'am..."Ngunit bago pa maituloy ni Alexiel ang sasabihin ay bigla na lang tumayo ang kausap at dali-daling nagtungo sa bintana para sumilip.Isang matamis na ngiti ang gumihit sa labi ng dalaga, habang sabik na sabik na pinagmamasdan ang buong siyud
Read more
Chapter 4
Alexiel didn't move an inch. He just looked at her miserable face with no sign of remorse.Beg for it.She bit her trembling lips and cried. "Alexiel, please help me!!!"I'll never do it for free young succubus...Halos mapunit ang lalamunan ni Liliana kasisigaw, habang walang habas na pinagpupunit ng mga kalalakihan ang kanyang damit."KAHIT ANO! PARANG AWA MO NA!"His eyes glowed purple amidst the deep darkness. He flicked his hand and everything around him suddenly stopped. Bolts of lightning halted on the dark night sky and crystal clear raindrops hang motionless on mid-air.

Read more

Chapter 5
"Huwag mo akong iwanan, pakiusap ...mahal kong Ina."Natigilan bigla si Alexiel."Dito ka lang..." mahinang pagtangis nito. "Natatakot akong mag-isa..."Alexiel just sat there, totally speechless. With a huge hole in his heart, he cannot seem to fill for a thousand years.Hearing Liliana's cry, asking her dear mother to stay.But then, a devilish grin curved in the corner of his lips. Ina? Pagak siyang natawa. Bumaba ang kanyang tingin sa mga kamay ni Lilia
Read more
Chapter 6
"Ayoko!" matigas na tanggi ni Liliana.Umikot ang paningin ni Alexiel saka mahinang napamura. Ang tigas din ng ulo ng babaeng 'to... sarap banatan."Pinalaki ako ng nanay ko na may pagpapahalaga sa sarili! Tingin mo ba may mukha pa akong ihaharap sa kanya, kapag nalaman niyang ibinigay ko ang sarili ko ng gano'n-gano'n lang?"Inis na natawa si Alexiel. "Teka nga, matanong kita..." Idiniin nito ang sigarilyo sa ash tray, bago muling hinarap ang dalaga. "Kailan ka nga nagbente-nuebe?"Kumunot ang noo ni Liliana at buong pagtatakang napatingin sa kausap. "Mga dalawang araw na nakalipas... Bakit mo naitanong?""Puwes," mariing tugon ni Alexiel. "Bago mo isipin 'yang mukhang
Read more
DMCA.com Protection Status