My Foolish Heart

My Foolish Heart

By:  Emerald_Griffin  Completed
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
56Chapters
6.4Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Sa muli nilang pagkikita, manunumbalik ba ang tamis ng kahapon? Muli bang pagbubuklurin ang dalawang pusong nagkawalay? **** Alessandra loved Nicholas so much that she gave everything she had to him. She thought that their love for each other was indestructible, but one misunderstanding led to heartbreak. He left her with nothing but the memories and the twins inside her womb. For years, she tried hard to forget those bittersweet memories with her first love, and she foolishly believed that she had long forgotten him. Meeting him again after five long years proved how foolish she was. Nick still owns a part of her, her heart still foolishly beating for the man who left her five years ago.

View More
My Foolish Heart Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
56 Chapters
PROLOGO
TININGNAN ni Alessandra ang repleksiyon sa salamin. Hindi malaman ang dahilan kung bakit nagtagal siya kanina sa pag-aayos sa sarili at pagpili ng damit na isusuot. Maybe because you want to look beautiful in front of Nicholas Villarama? tudyo ng isang bahagi ng kanyang isipan. No! I just wanted to show him what he lost! And that I am not the old naïve Alessandra, she reasoned out. Inayos niya ang sarili at lumabas ng banyo kapagkuwan. Gulat ang lumarawan sa mukha ni Alessandra nang makita ang isang pamilyar na bulto na nakasandal sa dingding at tila ba may inaabangan. Bumuntung-hininga siya upang kalmahin ang sarili, hindi niya gustong mapahiya sa harapan ng isang Nicholas Villarama. Hindi na siya kagaya ng dati na ginawa itong sentro ng kanyang mundo.Read more
KABANATA 1
NAPASINGHAP si Alessandra nang sumigid ang lamig sa kanyang katawan dahil sa juice na itinapon sa kanya ng babaeng kaharap. Nagtaas siya ng mukha rito nang hindi pa rin humuhupa ang pagkagulat."Are you stupid? I told you no ice in my juice! You get out of my sight you stupid lowlife," sigaw nito sa kanyang mukha sabay duro sa kanyang ulo. Mahahalata ang galit sa mukha habang nakatingin sa kanya. "Ano, tutunganga ka na lang ba riyan? Hindi ka ba nakaka-intende ng english, ha? Umalis ko sa harapan ko, bobo!"Naikuyom niya ang kamao dahil sa pang-iinsulto nito. Ipinalibot niya ang mga mata sa loob ng restaurant at napansing nakatingin na sa kanila ang mga nasa loob. She was torn between running away because of embarrassment or slapped the woman in front of her. She had no right to say and do those things to her.

Read more

KABANATA 2
Mula sa pagkakatayo sa may bar counter ay napapitlag si Alessandra nang biglang maramdaman ang brasong pumulupot sa kanyang bewang at may tumabi sa kanyang lalaki na hindi pa man niya nakikita ay nahuhulaan na niya kung sino iyon.Binaklas niya ang braso nito at umusog palayo. Pagtaas niya ng mga mata ay agad na bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Lawrence. Isa itong parokyano sa bar na iyon na nakilala niya dalawang araw mula nang mag-umpisa siyang magtrabaho roon.Walang pakundangan nitong sinabi sa kanya nang gabing una silang magkita na gusto siya nito. Halos gabi-gabi itong naroon na siyang palagi niyang pinagtiya-tiyagaan bukod pa sa mga tingin ng mga kalalakihan na nakasunod sa kanya.Pabirong sinabi ni Sancho noon sa kanya na sinusuyo siya ni Lawrence.
Read more
KABANATA 3
IT was almost three o'clock in the morning and she was still waiting for a jeepney to take her home. Basang-basa na siya dahil kanina pa bumubuhos ang malakas na ulan. Wala nang mga sasakyang dumadaan sa lugar dahil sa malakas na ulan at dahil sa madaling-araw na, ngunit nagbabakasakali pa rin siyang may dumaan. Dalawa lang silang naroroon sa waiting shed, isang lalaki na sa tantiya niya ay nasa trienta ang edad. Napansin niyang pasulyap-sulyap sa kanyang direksiyon ang lalaki kaya nakaramdam siya nang kaba.Hindi siya agad nakasakay pagkatapos ng trabaho niya sa bar kanina. Malakas ang ulan dahil marahil sa bagyong papasok sa bansa, nakauwi na ang mga kasamahan niya ngunit naroon pa rin siya. Si Sancho kanina ay niyaya siyang ihatid kasama ang boyfriend nito na sumundo rito sakay ng isang motor. She refused the invitation. Ayaw niyang makaabala sa dalawa.

Read more

KABANATA 4
NAKAHINGA lang siya ng maluwag nang mawala sa kanyang paningin ang lalaki. Binalingan niya ang driver ng taxi at sinabi rito kung saan siya ihahatid. Tanging tango ang isinagot nito at bahagyang hininaan ang aircon dahil marahil ay nakita siya nitong nanginginig sa lamig.Isinandal niya ang likod sa upuan at ipinikit ang mga mata nang maramdaman ang pamimintig ng kanyang ulo. She felt like she will pass out at any moment because of fatigue.Hindi niya alam kung ilang minuto na niyang ipinikit ang mga mata nang maramdaman ang pakikipag-usap ng driver sa kung sino man ang nasa kabilang linya.Tumingin siya sa labas ng sasakyan ngunit wala siyang makita dahil sa malakas na ulan. Pinunasan niya ang salaming bintana gamit ang kanyang kamay upang mas luminaw ang tanawin sa labas.

Read more

KABANATA 5
DINALA niya ang hawak na bote ng beer sa bibig at sunod-sunod na tungga ang ginawa. Hindi sapat ang ininom niya kanina sa loob ng bar na pinanggalingan at kailangan pa niya ng alcohol sa katawan.He felt the alcohol filling her stomach but he felt hollow inside his chest.Nang wala maubos ang laman ng hawak ay marahas niya iyong itinapon sa ibaba. Doon sa rumaragasang ilog na hindi niya makita mula sa kadiliman at sa malalakas na buhos ng ulan.Kapagkuwan ay ipinatong niya maging ang mga paa sa hood ng sasakyan na kanyang tinutungtungan at sinapo ang ulo. Nalunod ang kanyang iyak sa tunog ng mga kulog at sa malalakas na buhos ng ulan na sinasabayan ng pagbuhos ng hinagpis mula sa kanyang mga mata."Bakit!" sigaw niya sa gitna ng kadiliman. Ikinuyom niya ang kamao at marahas na sinuntok ang hood ng sasakyan niyang kanyang tinutungtungan.Hindi niya inaasahan noon na makakaramdam siya ng gan
Read more
KABANATA 6
DINAMPOT din niya ang isang maliit na flashlight bago lumabas ng sasakyan at tinalunton ang sa tingin niya'y direksiyon ng mga bultong nakita niya kanina mula sa itaas ng tulay. Ilang segundo lang siyang naglakad nang muling tumama ang kidlat sa kalupaan at ilang metro ang layo sa kanya ay nakita niya ang isang babae na nakalugmok sa madumi at basang lupa habang hawak ng dalawang lalaki.Mabilis niyang ikinasa ang hawak na baril nang agad na matukoy kung ano ang ginagawa ng mga ito. Itinutok niya iyon sa itaas at pinaputok. Kapagkuwan ay binuksan ang hawak na flashlight at itinutok sa tatlong naroon.Naalisan na ng damit ang babaeng sa tingin niya'y nawalan ng malay ngunit may suot pa rin ang dalawa at hindi pa nabubuksan ang mga pantalon kaya sigurado siyang naantala ang binabalak ng mga ito.Wala siyang balak na mangialam at masangkot sa ganoong krimen, but he cannot ignore what he saw and witnessed. A woman was about to
Read more
KABANATA 7
SHE DISORIENTEDLY opened her eyes and scrutinized every corner of the room. When she realized that she was in a strange place, her grip on the duvet tightened. With trembling limbs, she removed the duvet from her body and got off of the bed. Her backside was aching and aside from that, the other parts of her body were okay. She can clearly remember what happened to her before she lost consciousness. The last thing she heard was the gunshot and perhaps that was the reason why she was still alive and safe. But she can't be so sure, that person might be an accomplice or he might be keeping her captive inside that expensive room. Hinawakan niya ang malaking damit na suot na umabot sa gitna ng kanyang hita at sinipat. Kaninong damit iyon? Aside from that shirt, she had nothing underneath. Does that person who brought her to that place take advantage of her? Kung may ginawa man ito ay hindi niya malalaman dahil wala siyang ka
Read more
KABANATA 8
"Anong pangalan mo?" habol niyang tanong bago pa ito makalabas. Muli itong lumingon sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok siya nang makaramdam ng panunuyo ng lalamunan sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Marahil ay dahil sa mga mata nitong matitiim kung tumitig at pakiramdam niyang tagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "Nick. Nicholas Villarama," he said before closing the door. ATUBILING lumabas si Alessandra sa loob ng silid. Nakapaligo na siya at nakapagpalit na rin ng mga bagong damit. Kaninang paglabas niya ng banyo ay may paperbag na nakapatong sa ibabaw ng kama at nakapaloob nga roon ang mga damit na may tag price pa. Inilinga niya ang mga mata sa kaliwa at kanang pasilyo ngunit wala siyang ibang taong nakikita roon. Ang naroon lang ay mga nakasiradong pinto ng mga silid. Lumakad siya patungo sa grand staircase na paikot ang pagkakagawa at humawak sa balustre habang pababa. Haban
Read more
KABANATA 9
Inihatid siya ni Nick sa apartment na tinitirhan nilang magkakapatid pagkatapos nilang manggaling sa police station. Natukoy ng mga pulis ang mga suspek nang makompirma niya mula sa ibinigay na mga mugshots ng mga taong nasa watch list ng pulisya. Ang kambal na Cris at Carlo Rodriguez. Dati na ring nademanda ang dalawa dahil sa kasong rape. Subalit nakalaya ang dalawa dahil sa pagpiyansa at inurong ng nagreklamo ang kaso. Ang mga ito rin ang tinitingnang suspek sa dalawang kaso nang rape at pagpatay sa mga babaeng nagtagpuang palutang-lutang sa ilog. She could've been one of them if Nick didn't saw them and saved her. Alessandra felt sorry for Nick when they found out from the police who happened to be a neighbor of the Rodriguez twin that one of them died. At kakasabi lang ni Nick kanina na binaril nito ang isa sa dibdib nang tangkain siyang saksakin. Hindi man niya intensiyon ay napatay niya ang lalaki.

Read more

DMCA.com Protection Status