Deceitful Love

Deceitful Love

By:  Tearsxme  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
8Chapters
151views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Daphne Laurel fell in love with one of her best friends, Rhodly but Rhodly has already someone special in his heart that made Daphne break into pieces. She tried to win his heart but she failed and one morning, she found herself naked next to her best friend Gilbert Ono. her parents forced her to get married to Gilbert even if she doesn't love him while Gilbert loves her silently. Amid their married life, Gilbert showed her his true love for her. He took care of her. Daphne can't deny the fact that little by little Gilbert captured her heart but one day, she found out that the day she woke up beside Gilbert naked was just a plan and what made her hurt the most was the truth that her husband, Gilbert was one of the masterminds of that plan. She broke up with him but when he left, her heart keep on searching for his presence and caring. What does she need to follow, her mind which keeps telling her, he doesn't worthy of her love, or her heart which keeps reminding her how he truly loves her?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
8 chapters
CHAPTER 1
''Pangarap ko talaga ang maging isang fashion designer,'' saad ni Daphne habang nakatingala siya sa kalawakan. Kasama at katabi niya ang dalawa niyang bestfriend na sina Gilbert Ono at Rhodly James Smith.Napagitnaan siya ng dalawang lalaki na magmula pa noong elementary sila ay kasama na niya. Kasalukuyan silang nasa isang tabi ng dagat at parehong nakaupo sa may buhangin.Pareho pa silang nakasuot ng school uniforme dahil kalalabas pa lamang nilang tatlo sa kanilang school at napag-isipan nilang dumaan muna at tumambay kahit saglit sa tabi ng dagat. Magpapalamig.''Ako, gusto kong maging isang sikat na businessman sa buong bansa,'' nakangiti namang saad ni Rhodly. Parehong business personalities ang mga magulang ni Rhodly kaya hindi na nakapagtataka kung nanaisin niton
Read more
CHAPTER 2
Kahit pabaling-baling na sa pagkakahiga si Gilbert ay talagang hindi pa rin siya makatulog matapos bumalik sa kanyang ala-ala ang nakaraan niya, ang nakaraan niya kung saan harap-harapang ipinadama sa kanya na talagang hanggang panaginip na lamang niya si Daphne at kahit na anong gawin niya ay hindi na niya mababago pa ang tungkol sa bagay na ýon.Ang magagawa lamang niya sa ngayon ay ang suportahan ito kahit na masakit para sa kanya. Kahit na alam niyang ikakadurog iyon ng kanyang puso, kahit na ngayon pa lang ay sakit na ang magiging ganti nu'n sa munti niyang puso na wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal lang naman.Habang sa kabilang banda naman ay nakangiting nakatitig si Daphne sa kanyang phone kung saan niya malayang napagmamasdan ang larawan nilang tatlong magkakaibigan habang parehong nakangiti. Kasaluku
Read more
CHAPTER 3
Rhodly has a point but his mind keep reminding him about the possuble consequences na maaari niyang matanggap pero papaano na lamang kung mawawala nga sa kanya ang dalaga nang wala man lang siyang ginagawa? Hindi ba parang sinayang na rin niya ang pagkakataong ibinigay sa kanya para magtapat?Pagkatapos ng kanilang klase ay agad silang nagsiuwian. Nagsihanda na ang mga magulang ni Daphne para sa gaganaping dinner nila kasama ang mga magulang ni Rhodly pati na ang kaibigan niya mismo.Wala siyang ideya kung para saan ang dinner na 'yon pero may pakiramdam siya na maganda ang maibibigay nito para sa kanya kaya talagang inayos niya ang kanyang sarili. Gusto niyang lagi siyang maganda sa paningin at sa harapan ni Rhodly. Ayaw niyang matu-turn off ito sa kanya. Kailangang mapaibig niya ito hangga't maaga pa dahil ayaw niyang mapap
Read more
CHAPTER 4
Hindi makapaniwala si Rhodly sa kanyang narinig mula sa kanyang kaibigang si Daphne. Wala sa bokabularyo niya ang marinig mula rito na mahal siya nito nang higit pa sa isang kaibigan.Hindi niya magawang tingnan nang diretsa si Daphne dahil sa kalooban niya ang damdamin na para bang dismayado siya sa kaalamang hindi pala sila magkapareha ng nararamdaman. Alam ng lahat lalo na ng Diyos na kapatid lang talaga ang turing niya rito at alam niya sa kanyang sarili na hindi na iyon mag-iiba pa kahit na makasal man silang dalawa.“So, we don’t have any problem anymore,” saad ni Corazon.Napatingin si Rhodly sa kanyang in ana para bang may gusto pa siyang sasabihin pero hindi na niya magawa pang ibuka ang kanyang mga bibig dahil ayaw naman niyang masaktan ang nag-iisang babae sa kanyang buhay.“After their graduations in college, we will proceed to their wedding. Kailangan muna nilang makapagtapos sa kanilang pag-aaral bago sila magpapakasa
Read more
CHAPTER 5
“Bakit ba napunta sa akin ang usapan na ýan?” tanong niya habang nakadungaw ang sapilitang ngiti sa gilid ng mga labi nito.“Papayag ka bang makasal sa iba ang babaeng mahal mo?” muling tanong ni Rhodly sa kanya. Naguguluhan man siya dahil papaano nito nagawang itanong sa kanya ang ganu’ng klase ng tanong.Naisip din niya na lalaki rin si Rhodly at hindi nanakapagtataka kung naramdaman nito ang lihim niyang pagtingin para kay Daphne.“Ano ka ba? Papaano ko naman magugustuhan ang isang Daphne na kaibigan natin?” kunwari niyang tanong kahit na ang totoo ay gustong-gusto ng isigaw ng kanyang puso ang mga katagang mahal nga niya ito. Mahal na mahal!“Kaibigan lang ang turing ko sa kanya at kahit na anong mangyari, hindi na ýon magbabago pa. Hindi ko naman siya kayang patulan,” pagsisinungaling niya kahit na nasasaktan siya, kahit na kontra ang kanyang puso sa bawat katagang binibigkas ng kany
Read more
CHAPTER 6
“Ayan ka na naman, Gilbert. Umaasa ka na naman kaya ka paulit-ulit na nasasaktan,” paninisi niya sa kanyang sarili matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Daphne. Parang tanga na naman siyang umaasang bibigyan talaga siya ng special na atensiyon nito at oras na hindi naman mangyayari.“Anong gagawin ko rito?” hopeless na tanong ni Daphne mula sa kabilang linya. “Puntahan mo naman ako rito, please,” mangiyak-ngiyak nitong pakiusap sa kanya.Kapag maririnig niya ang boses nito na para bang nagmamakaawa ay sino ba naman siya para makatanggi? Hindi rin niya ito kayang tiisin kahit kailan. Saka na siguro niya magagawa ang tiisin ito kung sakaling pagod na pagod na ang kanyang puso at kapag hindi na niya kaya pang tiisin ang sakit na kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya itong masaya habang kasama ang lalaking minamahal.Lumipas lang ang ilang sandali ay dumating na si Gilbert sa lugar kung saan talagang ginugol ni
Read more
CHAPTER 7
“I want to but I don’t know how. I don’t want to disappoint my parents. Alam mo naman kung gaano nila kagustong magiging daughter in law si Daphne kahit na alam naman nilang wala talaga sa bukaborya ko ang patulan siya,” pahayag nito.Oo, saksi siya kung gaano kagusto ng mga magulang nito na magiging asawa nito si Daphne pero alam naman niyang kahit kailan ay hindi iyon gusto ni Rhodly. Ang ikinababahala lamang niya ay ang matuloy ang kasal ng mga ito.Nagdaan pa ang ilang maraming buwan. Habang abala si Gilbert sa pag-aasikaso ng kompanyang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang mga magulang ay abala rin si Daphne sa ibang bansa sa kanyang pag-aaral.Kahit na natapos na niya ang kursong may kinalaman sa pagnenegosyo ay muli pa rin siyang nag-enroll para talaga sa kursong gusto niya. Ang kursong noon pa man ay pinangarap na niya. Ang pagiging isang designer.Kahit ayaw man ng kanyang mga magulang ay wala pa ring nagawa ang mga ito dahi
Read more
CHAPTER 8
Habang nasa pinas si Daphne ay sadyang marami ang nangyari. Marami ang mga bagay na nangyari na hindi naman nito inaasahan. Pero, kagaya ng kanyang inaasahan, hindi pa rin nagbabago ang tingin sa kanya ni Rhodly, nakababatang kapatid at kaibigan pa rin talaga ang turing nito sa kanya at hindi na iyon humigit pa kagaya sa kanyang inaasahan.“Who is she?” inosenteng tanong niya kay Gilbert nang makita niya ang babaeng kasama nito ng araw na ýon. Nasa loob silang lahat ng kompanya ni Rhodly. Niyaya niyang lumabas muna ang binata upang samahan siyang mag-shopping, hindi na ito nakatanggi pa ng sariling ama na niya mismo ang nakiusap dito through phone.Nasa hallway sila ng kompanya at nakasalubong nila ang dalawang papasok pa lamang. Mukhang parehong nagmamadali pero agad din naman natigilan nang makita silang dalawa ni Rhodly na papalabas na.“Girlfriend ko. Si Angge,” maagap nitong sagot sabay hawak sa kamay ng babaeng nasa tabi nito.“Really?” gulat niyang tanong habang nanatiling naka
Read more
DMCA.com Protection Status