NOTORIOUS

NOTORIOUS

By:  Maybel Abutar  Kumpleto
Language: Filipino
goodnovel12goodnovel
0.0
Hindi Sapat ang Ratings
175Mga Kabanata
20.7Kviews
Basahin
Idagdag sa library

Share:  

Iulat
Buod
katalogo
Leave your review on App

Assassin code: Exposing yourself means death. Well known being a killer. A killer who killed by order. An order to be executed quickly. But what if the order is a trap? A trap to execute the notorious Assassin from being exposed to the enemies. Code Zyrex and Agent Xero are two different people from different sides, both skilled on their field. An Assassin and a Detective in the same mission,  A mission to kill and to capture. What if during their mission, they meet the spectacular beggar? Pasensya na spectacular daw talaga siya. Meet Reyna Anastacia Goldenhand, kung gaano kaganda ang pangalan niya, ganun naman kapangit ang pamumuhay niya. Isang pulubi na palaging problema ang pagkain sa araw-araw, nakatira sa isang improvised tent, sako na bubungan at karton na higaan. Tulad ng kanyang pangalan, siya ang Reyna ng lansangan at tulad ng kanyang apelyido nagagamit niya ang bilis ng kamay upang mabuhay. Paano kung, malagay siya sa isang sitwasyon na hindi lang pagkain ang kanyang problema? Isang problema na sangkot ang dalawa at nadamay lang talaga siya. “Kapag namatay akong kumakalam ang sikmura... hihilahin ko kayo sa impyerno!” Reyna Anastacia Goldenhand.

view more
NOTORIOUS Novels Online Free PDF Download

Pinakabagong kabanata

Magandang libro sa parehong oras

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Mga Comments
Walang Komento
175 Kabanata
PROLOGUE
Maayos niyang sinasalansan sa lagayan ang mga importanteng gamit para sa kanyang mga misyon ng marinig niya ang pagtunog ng nakabukas na computer.    One Notification received.   Kararating niya lang mula sa isang misyon at sigurado siyang panibagong misyon muli ang laman ng mensahe.   From: ANONYMOUS   Hindi siya nagkakamali, Anonymous is a big client and a mysterious one. Marami silang transaction kaya't maaasahan ang bawat impormasyon na binibigay nito. Sa lahat ng nagiging kliyente niya, bukod tanging si Anonymous lamang ang nagbibigay ng mga impormasyon ng subject. Napapadali ang kanyang trabaho dahil doon.   Binasa niya ang email. Tulad ng kanyan
Magbasa pa
CHAPTER 1
Three years later Location: Black District Urvularia City “Mayti first reporting... Nakikita ko na ang target,” narinig niyang sambit ng kanyang kasama. “Ol Mayti, saan ang aming pwesto,” sambit ng isa pa. Sila ang grupong Mayti Vand. Isang biglaang misyon ang ginagawa nila. Wala silang matinong plano tulad ng dati. Sumusuong sila sa laban nang hindi pinagpaplanuhan ang dapat gawin. “Mayti First at Mayti Second, magtungo kayo sa likuran. Mayti third at Mayti fourth, sa magkabilang gilid. Ako ang bahala sa unahan,” pagbibigay utos niya sa apat na kasama. Magbasa pa
CHAPTER 2
Location: Red District Urvularia City “I heard that another fight will happen tonight. Are you coming?” Lumapit sa kanya si Torn. Uminom muna si Zyrex sa hawak na beer habang pinagmamasdan ang papalubog na araw.  “I thought you're busy. Why are you here?” tanong niya nang hindi tinatapunan ng tingin ang kaibigan. “Drinking with you?” natatawang sagot nito. Tinaas pa nito ang isang can sa kanya bago uminom. This building is owned by Torn, his only friend. “So... Are you coming?” “I have something else to do,” sagot niya. Magbasa pa
CHAPTER 3
Mabilis nakaalis si Zyrex ng Black District. Malayang nakakalabas-pasok ang sinuman sa Black District basta hindi hinatulan ng White District. Ang mga kriminal na nahatulan ay nilalagyan ng sensor sa katawan. Kapag lumabas ito ng Black District ng walang pahintulot, tutugisin sila ng Elite Soldiers ng White District. Walang sinuman sa lahat ng distrito ang ninais na makaharap isa man sa Elite Soldiers. They are the protectors of the Urvularia Ruler, kaya't kinatatakutan ang mga ito. Samantalang bihira naman umaalis ng Black District ang mga simpleng mamamayan. Karaniwan lang ay ang mga scholar na pumapasok sa Orange District.......“Panibagong kaso na naman ng pagpatay," naiiling na sambit ng isang pulis habang isa-isang pinagmamasdan ang nagkalat na katawan.Magbasa pa
CHAPTER 4.1
"... Tapos nakita kong nasundan ako ng grupo ni Maylo. Nataranta ako kaya't nahiwa ako sa leeg. Nakalimutan ko kasi may patalim nga palang nakatutok sa leeg ko, pero alam kong iniwas yun ni Blacky dahil kung hindi, nahati na ang leeg ko," masiglang pagkukwento ni Reyna, "hinila ko si Blacky para makapagtago, pero nakatulog ako ng may maramdaman akong mahapdi sa batok ko. Kinagat yata ako ng lamok." Uminom ulit siya sa hawak na bote ng softdrinks. Nakaupo naman ito sa harapan niya habang mataman siyang pinagmamasdan habang nagsasalita. "Bukod sa nakabalot ng itim yung suspek, ano pa ang natatandaan mong pagkakakilanlan niya?" "Boses." Napaayos ito ng upo. "What kind of voice?" seryoso nitong tanong.<
Magbasa pa
CHAPTER 4.2
Gulat na napatingin si Asul sa kanya. "Assassin killed an Assassin," pagpapatuloy niya. "Kung ganun, hindi mo pwedeng pakialaman ang kasong yun?" Tumango siya. It’s a conflict between Assassins at hindi siya pwedeng makialam bilang detective. May batas ang Urvularia para mapanatili ang kapayapaan sa lahat ng distrito. Hindi pwedeng pasukin ng Mend Organization ang problema sa loob ng Havoc Organization. "Paano kung magkaibang organisasyon yung mga Assassin?" "Chaos." Binaba niya ang hawak na baso sa mesa at tumingin sa kaibigan. "Walang ibang organisasyon ang may permit mula sa White District maliban sa Mend at Havoc. Kaya't isang kaguluhan ang magiging hatid kung
Magbasa pa
CHAPTER 5.1
Location: Red District Urvularia City Havoc Organization Headquarter   "Paru!" "Paru!" "Paru!" "WOOOHHH!" Pinagmamasdan ni Zyrex ang nangyayari sa ibaba ng Combat Hall habang nasa veranda ng third floor. Nakangiti ang bagong tanghal na panalo sa inabutan niyang round. Puno ng dugo ang gilid ng labi nito, hindi na maimulat ang kaliwang mata at lupaypay ang kanang braso. Ilang araw nang nagaganap ang dwelo, ngunit wala pa rin nahahanap na potential ang Supreme Havoc. "Enjoying the show?" naalerto siya ng marinig ang boses sa kanyang gilid. Mabilis siyang nagbigay gal
Magbasa pa
CHAPTER 5.2
Nanlalaki ang matang tumingin si Icy kay Chonna. "Y-you'll pay for this. Sisiguraduhin kong mapapatalsik kayo dito at mapapatapon sa Black District!" galit nitong sabi. "I'm giving you the last warning." Humakbang papalapit si Chonna sa kinatatayuan ni Icy habang umaatras ang huli. "Touch her again or I will end your worthless life." Napaupo si Icy ng maramdaman ang panglalambot ng tuhod. "What's happening here?" Mabilis na nagbalikan sa kanya-kanyang upuan ang mga estudyante ng marinig ang boses ng Professor nila sa oras na yun. "P-professor Luck..." Halos madapa si Icy paglapit sa professor. "This woman is threatening my life. She must be expelled here. My father won't allow someone to mistreat me," 
Magbasa pa
CHAPTER 6.1
Location: Black District Urvularia City It's been two days nang makarating si Sarci kasama sina Zeus at Arthur  sa Black District. Two weeks silang mananatili sa lugar bago lumipat sa ibang distrito, sa 19th street sila tumutuloy ngayon.    Magkakahiwalay sila ng room, gusto sana ni Sarci na kasama ang dalawa pero umepal si Arthur at hindi hinayaan ang hangarin niya. Alam daw nito ang kanyang lihim na agenda.    Panira talaga yun!   "Bakit ikaw ang kasama ko?" mataray na tanong ni Sarci kay Arthur.   "Ewan ko. Baka masagot mo rin kung bakit ikaw ang kasama ko?" nakangisi nitong sagot.   Magbasa pa
CHAPTER 6.2
Mas binilisan ni Reyna ang pag-akyat. Kinakapos siya ng hangin ng makarating sa itaas. Natutuyo rin ang lalamunan niya.    May nakita siyang nakaupo sa gilid ng daan. Lumapit siya sa lalaking prenteng nakasandal sa upuan, sakto may hawak itong bote ng tubig, nangangalahati pa lang 'yon.    Iinumin na sana nito ang tubig nang inagaw niya ang bote at walang paalam na ininom. Naubos niya ang laman pero kulang pa rin.    Tumingin siya sa lalaki na nakatingin din sa kanya.   "May..."    Naputol ang sasabihin ni Reyna ng marinig ang sigaw ng humahabol sa kanya.    "Ayon siya!"Magbasa pa
DMCA.com Protection Status