Taming The Wild CEO (Tagalog)

Taming The Wild CEO (Tagalog)

Ini adalah 《Taming The Wild CEO》 fanfiction

Oleh:  Agatha Rose  On going
Bahasa: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Belum ada penilaian
12Bab
2.0KDibaca
Baca
Tambahkan

Share:  

Lapor
Ringkasan
Katalog
Tinggalkan ulasan Anda di APP

[Mature Content] Sa halos apat na taon, sekretarya si Ella Stanford kay Javier Summers, at loob ng panahon na iyon, palagi niyang nilalabanan ang nararamdaman para rito. Jave was undeniably sexy, pero alam ni Ella na hindi siya mahuhulog kailaman sa isang babaero. Ni minsan, ‘di man lang siya nito binigyang pansin. Kahit hindi naman ito naging problema para kay Ella, kinimkim niya itong mag-isa. Hanggang sa isang araw, sa magarbo at sosyal na birthday party ni Jave, dumating si Ella na suot ang isang napakagandang pulang dress, kasabay ang isang accessory: another man. Isang business trip sa Sicily, Italy kasama si Jave ang nagtulak sa kanila upang mas mapaglapit pa. Kinailangan pa ni Jave na magpanggap na mapapangasawa ni Ella para lumayo ang kanyang manliligaw. Soon, this led to an intense, passionate affair. Pero nang magdulot ng ‘di inaasahang pagbubuntis ang mainit na pagtatagpong ito, papayag ba ang isang malayang CEO na magpatali sa kasal? Naglalaman ang kuwentong ito ng mga sekswal na eksena at ‘di angkop na mga salita.

Lihat lebih banyak
Taming The Wild CEO (Tagalog) Novel Online Unduh PDF Gratis Untuk Pembaca

Bab terbaru

Buku bagus disaat bersamaan

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Komen
Tidak ada komentar
12 Bab
Chapter 1
Umuulan sa Washington D.C. at puno ng tao ang mga kalsada. Gitgitan ang mga limousine at dilaw na taxi na nag-uunahan sa masikip na trapiko. Mayayaman at malalaking kumpanya ang nasa street na iyon, at kabilang doon ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Ella Stanford.Habnag nagklalakad si Ella papasok sa building, ngumiti siya sa guwardya na ngumiti rin pabalik. Kilala nito halos lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa Summers Industries, karamihan sa mukha lang, ang iba naman, sa pangalan din.Naglakad si Ella papunta sa electronic gates at nag-tap ng card sa machine. May tumunog na buzz bago ito bumukas at tuluyan siyang nakapasok. Agad siyang pumunta sa mga elevator at pinindot ang call button. Nang makarating sa tamang floor, lumabas siya ng elevator tungo sa mabigat na plate glass door na may nakasulat na “SUMMERS ENTERTAINMENT”. Ngumiti si Ella sa batang receptionist na nasa likod ng desk at tumungo sa bukas na opisina bago pumasok sa opaque glass door n
Baca selengkapnya
Chapter 2
Ella Stanford’s POVUmupo si Javier sa kanyang desk at nag-log in sa computer. Tiningnan niya na muna ang email niya at siniguradong wala siya nalagpasan na mahalagang balita bago buksan ang mga file na ibinigay ni Ella sa kanya.Nangangahalati na siya sa pagbabasa nang may isang tanong ang pumasok sa isip niya.Darating kaya si Ella kasama ang boyfriend niya?Ni minsan hindi nagkuwento si Ella tungkol sa pribado nitong buhay at hindi maitatanggi ni Javier na naku-curious na siya. Karamihan ng babae ay nag-o-open up sa kanya, pero hindi si Ella. Pero, karamihan din ng babae ay nahuhulog sa kanya maliban kay Ella. At sa totoo lang, nakakainis ito. Napapaisip si Javier paminsan kung nawala na ba ang charm niya o hindi lang ito interesado sa mga lalaki.Isang bagay lang ang sigurado si Javier. Si Ella ay isang buttoned-up, uptight girl na hindi mababaliw sa kahit anong bagay, maging sa charm ni Javier sa mga kababaihan.
Baca selengkapnya
Chapter 3
Sobrang nagagalit si Ella. Handa na sana siyang bumalik sa opsina para sampalin ang mukha ni Javier. Pero, nagawa niya pa ring pakalmahin ang sarili niya sa at nang dumating ang oras na naglakad si Javier sa harap niya at magpaalam sa pagtatapos ng araw, nakangiti pa rin si Ella nang pormal na parang walang nangyari. Para bang hindi siya nito ininsulto sa pag-iisip nito na puro mga accountant at tax advisor lang ang lalaking nagiging nobyo niya! Para lang din nitong sinabi na sa sobrang boring niya, puro boring na mga tao lang din ang idini-date niya!“Ang kapal ng mukha!” sabi ni Ella at binuksan ang pinto para pumasok. “Maghintay ka lang, Javier Summers!” Ipinangako niya sa sarili niya at umupo sa sofa. Kahit si Damon o ang boyfriend nito na si Tanner, okay na sana kay Ella. Gay men could make the very best friends for a woman and she was both glad and grateful to have them both in her life. Bago niya pa nalaman na bakla si Damon noong high school si
Baca selengkapnya
Chapter 4
The CEO’s POVLate si Ella. Hindi maitatanggi na late talaga si Ella Stanford.Hindi mapigilan ni Javier ang sarili na silipin ang Rolex niyang relo at ang entrance minu-minuto. Pagkalipas ng sampung minuto, lahat ng nag-e-enjoy ng cocktails at light snacks sa foyer ay lilipat na sa dining hall. Pero heto siya, nakatayo sa balkonahe, nakatitig sa mga tao sa babae at hinahanap ang sekretarya niya."Where on earth is she?" he growled to himself. His buoyant anticipation had slid through a heap of frustration at her lack of appearance before it turned to a nagging worry. Naaksidente kaya ito?“Babe, anong ginagawa mo rito?” tanong ng isang senswal na boses kasunod ng mga kamay na yumakap sa balakang niya. Inilagay ni London Star ang ulo nito sa balikat ni Javier, at idinampi ang labi sa leeg ni Javier. “Lahat ng kaibigan mo nasa baba. Bakit hindi tayo bumaba saka mangamusta?”"Ten more minutes," he replie
Baca selengkapnya
Chapter 5
The Secretary POVNanginginig si Eilla habang hinihintay niya ang entrance niya. Dapat siguro hindi niya hinayaan si Damon at Jackie na kumbinsihin siya na gawin ito. Nevertheless, nandoon na siya sa labas ng malaking pinto tungo sa dining hall. May nagbibigay ng speech sa loob at pagkatapos ng speech, siya na ang papasok. Cheers followed with applause had erupted, indicating that it was her time now.Binigyan siya ni Jackie ng mabilis na yakap at bumulong si Damon sa kanya ng encouraging words.Okay. Ang kailangan niya lang gawin ay pumunta roon at kumanta para sa kanya. How hard could that possibly be? The CEO POVLumilinga-linga pa rin si Javier sa paligid. Wala pa rin si Ella. Gusto niya itong tawagan ulit pero madadagdagan lang ang missed calls na makikita nito sa cellphone."Damn it," he cursed under his breath, not paying attention to what his brother, Thornton, had been saying on the po
Baca selengkapnya
Chapter 6
The CEO POVSabay na magkapareho at magkaiba sa itsura ni Ella noon at ngayon. May kakaiba sa paraan ng galaw nito, the way her hips swayed. At nang tingnan si Ella ni Javier, napansin niya ang senswal na hugis ng labi ng babae habang nakatitig ito sa kanya at binabati siya ng happy birthday. “Come on, babe, hipan mo na ‘yong kandila,” pilit ni London sa tabi niya at yinakap ang kanyang braso. Saglit na tiningnan ni Javier si Ella bago hinipan ang kandila. Nagsigawan ang mga tao at nagsimula na ang mga bisita na batiin siya. Maya-maya ay iniwan ni Javier ang mga bisita para puntahan ang mga kapatid niya. Dalawa lang sa pito niyang mga kapatid ang pumunta sa kaarawan niya. Wala rin silang pinsan dahil parehong solong anak ang nanay at tatay nila. “Hindi pa rin naman alam
Baca selengkapnya
Chapter 7 - “Then why did you not make love to me?”
The CEO POV Hindi ito nagugustuhan ni Javier. Not even one bit. Ito nga yata ang pinakamasahol niyang birthday. Hindi iyon dahil sa pagkain. Masarap iyon at inihanda ng pinakamagagaling na mga chef sa U.S. Hindi rin kasalan ng decor dahil sakto iyon sa kagustuhan niya: elegante at high class. Ang banda rin na nagpapatugtog ngayon ay ibinibigay ang kanilang best performance kaya wala rin siyang nakikitang mali rito. Ang pinakanakapagpapairita sa kanya ay ang sekretarya na nagdesisyong kumilos nang kakaiba ngayon. Mabuti sana kung ginawa ito ni Ella nang mag-isa, pero may kasama itong gwapong lalaki na handang i-please siya at malamang ay hindi rin nakapaghihintay sa mainit na gabi na pagsasaluhan nila sa. Kailangan ni Javier ng oras para pakalmahin ang sarili niya o baka hilain niya si Ella tungo sa pinakamalapit na kwarto para patinuin ito. At gawin ang ano? Umiling si Javier para pawiin ang maruming kaisipan. Nakababaliw na isipin na may gus
Baca selengkapnya
Chapter 8 - “Think of me as your lover.”
The Secretary POVNagsimula na ulit na tumugtog ang banda. Pero ngayon, ang kanta ay may mas mabagal na tempo na mas bagay sa isang slow dance. Kababalik lang ni Ella sa lamesa nila nang makita niya si Javier at London Star. Ang tanging salvation niya lang ay si Damon na katabi niya. Palaging mas okay na may kasamang kaibigan kaysa sa harapin ang gabing ito nang mag-isa.Kumislap ang mga mata ni London at tumayo ito. “Damon, I love this song. Tara, isayaw mo ako.” Lumingkis ito kay Damon at idiniin ang malulusog nitong dibdib sa braso nito. “Okay lang naman sa ‘yo kung hiramin ko siya ng isang sayaw ‘di ba, Ella?”“Ayaw ko siyang iwang mag-isa,” sagot ni Damon at inilayo ang braso mula kay London na hindi naman siya pinakawalan.Bago pa makapagsalita si Ella, a low husky voice had answered on her behalf. “Hindi siya maiiwang mag-isa. Sasamahan ko siya.” Naramdaman ni Ella ang pag
Baca selengkapnya
Chapter 9 - “I am rarely proper, Ella.”
The CEO POVTinitigan ni Ella ang boss niya, at saglit siyang nakaramdam ng galit. Ang sabi niya, banyo ang hanap niya, saang lupalop naisip ng boss niya na dalhin siya sa kwarto nito? Bumalik ang kanyang naisip kanina tungkol sa hiling nito na makuha siya bilang isa sa mga babae nito.Umigting ang panga ni Ella at pilit na pinakalma ang sarili. Kapag may gawin sa kanya si Javier, puwede niya naman itong tuhurin sa bayag nito saka tumakbo nang mabilis. Kaya nang buksan niya ang bibig, she was quite proud of herself for sounding calm and reasonable. “Bakit mo ako dinala rito?”Nang ‘di nagsasalita, kinuha nito ang kamay niya at hihilain na sana siya ngunit hindi siya nagpaanod. “What on earth are you doing, sir?” Talagang sinabi niya ang ‘sir’ sa dulo sa pag-asang hindi niya makakalimutan na boss niya sa Javier at may hindi tama rito.“‘Di ba sabi mo pupunta ka sa banyo?” nagtatak
Baca selengkapnya
Chapter 10 - “Hinalikan ka niya, ‘no?”
The Secretary POV “Hinalikan ka niya, ‘no?” tanong ni Damon kay Ella nang makarating sila sa parking lot. Napakurap si Ella bago namula ang mukha. “Nakita mo ba?” Alam niyang may maliit na chance na nakita iyon ni Damon dahil nasa kwarto sila ni Javier ng halikan siya ng boss niya, pero wala siyang ibang dahilan na maisip kung paano nito alam. “Nope, but I wish I did.” Damon wiggled his eyebrows, teasing her. “Kitang-kita sa mukha mo, babe. Namumula ka pagkagaling mo sa banyo at ang weird ng kilos mo.” Huminto si Damon and lumukot ang mukha. He clapped his hands. “Oh, at hindi ka makapaghintay na umuwi. ‘Yon ang pinaka-weird.” “Pagod lang ako,” sabi ni Ella. Hindi naman talaga ‘yon kasinungalingan. Emotionally tired na siya mula sa pagpapanggap na hindi apektado sa mga ikinikilos ni Javier. “Pagod ka dahil sa kiss?” asar ni Damon at siniko naman ito ni Ella. “Ow, ‘di mo naman ako kailangan i-harass. Pero seryoso, girl, ganoon
Baca selengkapnya
DMCA.com Protection Status